Taligenkänning

Taligenkänningen innebär att att tal översätts direkt till text. Just nu pågår ett breddinförande av Taligenkänning inom Region Kronoberg.

Frågor och svar om Taligenkänning

Nya ord, autotext eller kommandon

Beställ detta genom att fylla i beställningsunderlag och bifoga i ett ärende via IT-portalen. 

Beställningsformulär, Excel

IT-portalen

Taligenkänning med headset utan diktafon inkopplad

1. Tryck på ikonen för Taligenkänning i Cosmic 

           

2. Välj mikrofon, tryck OK.

 

3. Starta/stoppa inspelning på plustecknet på Numeriska delen av tangentbordet.

     

* Det går att ändra själv om man vill ha någon annan knapp

Ändra starta/stopp

Taligenkänning med headset med diktafon inkopplad

Om du har en diktafon inkopplad får du inte välja mikrofon när du startar Taligenkänningen, det måste väljas manuellt. 

Det går att ändra mikrofonenhet genom att trycka på menyn för Taligenkänning och välja Mikrofon.

Ändra knappen starta/stopp

För att ändra starta/stopp knapp tryck på menyn för Taligenkänning, välj alternativ, gå in på rubriken Kortkommandon, markera kommandorutan för Starta/stoppa inspelning. Tryck på ny knapp för önskat kommando

 

Här kan man välja exempelvis / på den Numeriska delen av tangentbordet.

 

Senast uppdaterad: 22 november 2022