Patient- och handikapporganisationer

I Region Kronoberg har hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att samverka med funktionshinderrörelsen.

Afasiföreningen i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Attention Kronoberg - Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder, öppnas i nytt fönster

Autismföreningen Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Bröstcancerföreningen Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen, öppnas i nytt fönster

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS), Sydöstra regionföreningen, öppnas i nytt fönster

Celiakiföreningen i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Demensföreningen Värend, öppnas i nytt fönster

De handikappades riksförbund Kronobergs läns distrikt (DHR), öppnas i nytt fönster

G-läns diabetesförening, öppnas i nytt fönster

Dövas förening i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Epilepsiföreningen Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Elöverkänsligas förening i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

FUB Kronobergs län - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, öppnas i nytt fönster

Funkibator, öppnas i nytt fönster

FSDB Öst- föreningen Sveriges dövblinda, öppnas i nytt fönster

Hjärtebarnsföreningen i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Hjärnkraft Kronobergs Län, öppnas i nytt fönster

Huvudvärksföreningen i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Länsföreningen Kronoberg HjärtLung, öppnas i nytt fönster

HRF Hörselskadades distrikt Kronoberg, öppnas ni nytt fönster

Föräldraföreningen för hörselskadade barn i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet Kronobergs länsförening, öppnas i nytt fönster

Mag- och tarmföreningen i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Neuroförbundet Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Njurförbundet Småland, öppnas i nytt fönster

Osteoporosföreningen Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Parkinson Kronoberg, öppnas i nytt fönster

PIO Småland - Primär immunbrist organisationen, öppnas i nytt fönster

ProLiv Kronoberg - Patientföreningen för prostatacancer, öppnas i nytt fönster

Psoriasisförbundet Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

RBU Kronoberg - rörelsehindrade barn och ungdomar, öppnas i nytt fönster

Reumatikerdistriktet Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Kronobergs distrikt i Personskadeförebundet RTP, öppnas i nytt fönster

RSMH Kronobergs läns distrikt - Riksförbundet för social och mental hälsa, öppnas i nytt fönster

SPESkresten i Kronobergs län - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, öppnas i nytt fönster

Strokeföreningen i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Synskadades Riksförbund Kronoberg, SRF, öppnas i nytt fönster

Unga synskadade, öppnas i nytt fönster 

Senast uppdaterad: 3 november 2022