Syntolkning av Region Kronobergs organisationsschema

Region Kronobergs tjänstemannaorganisation 2020

Regiondirektören är den högsta instansen. Under regiondirektören finns stödverksamheterna regionservice och regionstaben. Följande verksamheter finns inom regionservice:

 • kundservice och logistik
 • lokalvården
 • kost och restauranger
 • fastigheter
 • IT.

Följande verksamheter finns under regionstaben:

 • kansli
 • ekonomi och planering
 • HR
 • kommunikation
 • FoUU.

Under regiondirektören finns också de tre kärnverksamheterna som leds av trafikdirektör, regional utvecklingsdirektör respektive hälso- och sjukvårdsdirektör. Under trafikdirektören finns Länstrafiken Kronoberg med följande verksamheter:

 • trafikavdelning
 • marknads- och försäljningsavdelning
 • serviceresor
 • trafikstab
 • kundservice
 • IT- och teknikavdelning.

Under regionala utvecklingsdirektören finns regional utveckling. Regional utveckling består av följande verksamheter:

 • verksamhetsstöd
 • hållbar tillväxt
 • kompetens och lärande
 • folkhälsa och social utveckling
 • kultur
 • Grimslövs folkhögskola.

Under hälso- och sjukvårdsdirektören finns följande verksamheter:

 • primärvård, psykiatri och rehab
 • rättspsykiatri
 • sjukhusvård
 • tandvård.

Senast uppdaterad: 24 mars 2022