Regional utveckling

Utgångspunkten för arbetet inom avdelningen är Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. Eftersom Region Kronoberg har det regionala utvecklingsansvaret i länet styr även det inriktningen på avdelningens arbete.

Regionalt utvecklingsansvar innebär att:

  • att arbeta fram, fastställa och genomföra insatser i linje med regionens utvecklingsstrategi
  • att besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
  • att utarbeta kompetensplattformar

Arbetet sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringslivet. En avgörande del av uppdragen bedrivs genom andra organisationer där Region Kronoberg är hel- eller delägare, till exempel AB Destination Småland, ALMI, Inkubatorn AB, Öresundståg. Uppdragen genomförs också av externa aktörer genom statliga utvecklingsmedel som fördelas av regionen.

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583027, 046767207848

Senast uppdaterad: 8 februari 2018