Regionstyrelsens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ida Eriksson (M)

Iréne Bladh (M)

Yngve Filipsson (L)

Robert Olesen (S)

Helen Bengtsson (S)

Ragnar Lindberg (S)

Emelie Öberg (S)

Ersättare

Roland Gustbée (M)

Joakim Pohlman (S)

Jan Lorentzson (SD)