En grupp äldre personer promenerar i naturen.

Pensionärsrådet

Region Kronobergs pensionärsråd är ett forum för ömsesidig information, samråd och samverkan mellan regionen och de regionala pensionärsorganisationerna i Kronobergs län.

Pensionärsrådet lyder under regionstyrelsen. Regionstyrelsen företräds i rådet av regionstyrelsens presidium. När det finns ärenden på dagordningen som ligger inom någon annan nämnds kompetensområde kan presidiet eller delar av presidiet i den nämnden adjungeras till pensionärsrådet.

De regionala pensionärsorganisationerna som ingår i pensionärsrådet är anslutna till riksorganisation som uppfyller Socialstyrelsens krav för statsbidrag och samverkan. Den regionala organisationen har 500 eller fler medlemmar och verksamhet i minst två kommuner i länet.

Pensionärsrådet har fyra sammanträden per år. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 30 september 2022