Internatförlagd rehabilitering

Region Kronoberg har avtal med tre olika aktörer för internatförlagd cancerrehabilitering för personer som har genomgått behandling för cancer. Val av leverantör görs utifrån en individuell bedömning varje patients behov.

Patienter ges möjlighet till deltagande en gång per diagnos via Region Kronobergs avtal. Vid recidiv görs en individuell bedömning av inremitterande person eller kontakt med cancerrehabteamet för bedömning.

Rehabiliteringen

Internatet består av fem dagars rehabilitering i grupp utifrån en individuellt anpassad plan.

Programmet startar på måndagen och avslutas på fredagen. För detaljer om tider med mera se information under respektive anläggning.

Syftet är att öka livskvaliteten och ge patienten olika verktyg att hantera sin sjukdom. Rehabiliteringen fokuserar på det fysiska, sociala, existentiella och psykiska måendet genom olika aktiviteter. Teori varvas med fysiska och praktiska övningar både i grupp och enskilt.

Remiss

Behovsbedömning görs av läkare, kontaktsjuksköterska eller kurator som också skriver remiss. Remissen finns i Cosmic. Välj ”fler alternativ” sedan ”sjukvård utomläns”. Välj aktuellt ställe.  I CC heter det Bräcke diakoni rehabcenter Mösseberg och Stiftelsen Mälargården rehab Center. Fyll i remissen, skriv ut och skicka med posten. Adress till respektive ställe finns på remissen samt under flikarna nedan. Om patienten samtycker kan remissen kompletteras med utdrag ur journalen.

Sjukskrivning eller förebyggande sjukpenning

Personer som arbetar 100% eller är arbetslösa och anmälda på arbetsförmedlingen ska söka ”förebyggande sjukpenning” hos Försäkringskassan.

Personer som är deltidssjukskrivna ska söka ”förebyggande sjukpenning” hos Försäkringskassan för den delen de skulle arbetat.

Helt sjukskrivna personer behöver inte ansöka om något.

Observera att huvudregeln är att man måste arbetat i Sverige för att ta del av denna försäkring.

Ansökan om förebyggande sjukpenning:

Ett läkarintyg ska bifogas med information om varför patienten behöver denna rehabilitering, vad hen ska göra och under vilken period. När patienten fått datum för sin vistelse får hen ta kontakt med sin kontaktsjuksköterska, kurator eller läkare så att läkaren kan utfärda läkarintyget.

Det behöver inte bifogas nått schema/ program utan det räcker med övergripande info som finns i läkarutlåtandet. Det går inte att skriva kortare fraser (t ex internatförlagd cancerrehabilitering enligt avtal). Det måste motiveras utifrån varje patient varför just den behöver detta.

Förebyggande sjukpenning innebär att patienten slipper karensdag och Försäkringskassan betalar sjukpenning från första dagen. Arbetsgivaren får därmed ingen kostnad. 

Kostnad

Patientens kostnad är 500 kronor för hela veckan. Frikort gäller inte. Avgiften betalas på respektive ställe.

Resa

Patienten står själv för resekostnaden. Om patienten har svårt att använda allmänna kommunikationer kan en möjlighet vara att ansöka om riksfärdtjänst.

Närstående

Närstående är välkomna att följa med till självkostnadspris till Lydiagården och Mälargården. Mösseberg rekommenderar inte att ta med närstående. Om det ändå finns behov är det till självkostands pris men den närstående deltar inte i rehab programmet.

Läs mer om internaten

Webbadress

https://www.lydiagarden.se/

Remiss till

Lydiagården, Långstorp 118, 243 93 Höör

Kontakt

Marie Nilsson, bokningsansvarig
Tel: 0413 – 692 50
Fax: 0413 – 55 31 35
Det här är en e-postadress

Catrin Engström Svensson, verksamhetschef
Tel: 0413 – 692 51

Lillemor Groth, VD/Ägare
Tel: 0709-53 13 73

Ankomst och avresa

Gästerna kommer på söndag kväll och åker hem vid fredag lunch.

Program

Se Lydiagårdens webbplats. Grupperna har max 14 deltagare. Olika veckor för kurativ respektive kronisk cancer. Ibland specialveckor för vissa diagnoser.

En del veckor är för familjer där en vuxen i familjen har kronisk cancer.

Vägbeskrivning

Det går tåg till Höör. Sedan får man ta taxi eller blir hämtad av Lydigårdens personal efter överenskommelse.

Närstående

Vid familjevecka tas ingen avgift ut för barnen och en medföljande vuxen.

Övriga veckor kan närstående följa med till självkostnadspris – 3000 :-.

Patientavgift

Avgiften betalas direkt till Lydiagården i slutet på vistelsen. Man kan betala med kort eller kontanter.

 

 

Webbadress

http://www.malargarden.se/rehabprogram/onkologisk-rehabilitering/

Remiss till

Stiftelsen Mälargården Rehab Center, Box 46, 193 21 Sigtuna

Kontakt

Koordinator som även håller i tidbokningen

Lena Eriksson Sahlström, 08-59493634

Det här är en e-postadress

 Patienterna blir uppringda och kommer överens om tid.

Ankomst och avresa

Gästerna kommer på måndag förmiddag för inskrivning och påbörjande av sitt rehabiliteringsprogram. Tid enligt överenskommelse med gästen.

Hemresa på fredag mellan kl 13.00 – 16.00

Program

Se Mälargårdens webbplats.

Grupperna är blandade med max 9 personer per grupp. Ibland är det riktade veckor t ex bröstcancer eller cancer i huvud halsområdet.

Vägbeskrivning

Från Centralstationen i Stockholm tar man pendeltåget till Märsta. Tåg går var 30 minut och tar ca 30 min. Vi kan hämta upp patienterna från Pendelstation med Mälargårdens minibuss som även är handikappanpassad.

Busslinje 575 går även till Mälargården från Märsta station. Avstigning vid busshållplats Mälargården. Promenad 250m till vår entré.

För patienter som kommer med flyg till Arlanda, så kan vi hämta på flygterminalen.

Adressen är Hertigvägen 5 i Sigtuna.

Närstående 

Närstående är välkomna. Vi har även dubbelrum. Kostnad för anhöriga är 700kr/dygn (Helpension). Anhöriga är välkomna att delta i vårt program förutom i rehab samtal i grupp.

Patientavgift

Avgiften betalas direkt till Mälargården i slutet på vistelsen. Man kan betala med kort, kontanter och Swish. I undantag kan de även fakturera gästen efter vistelsen.

Webbadress

https://www.brackediakoni.se/mosseberg/cancerrehabilitering 

Remiss till:

Bräcke diakoni

Rehabcenter Mösseberg

Box 733

521 22 Falköping.

När remissen kommer till Rehabcenter Mösseberg kontaktar de gästen telefonledes för bokning. 

Kontakt

Koordinator tel:0515-600807

Mailadress Det här är en e-postadress 

Ankomst och avresa

Gästerna ankommer söndag eftermiddag mellan kl. 15:00-17:00 för rundvandring och information. Avresa är fredag efter kl.15:00. 

Program

Var god se Rehabcenter Mössebergs hemsida.

Rehabcenter Mösseberg kan ta emot upp till 21 gäster i varje grupp. 

Vägbeskrivning

Man reser lättast med tåg till Falköping. Rehabcenter Mössebergs anläggning ligger ca 1,5 km från tågstationen. Om gästen har behov av taxi till och från stationen meddelar gästen det till Rehabcenter Mösseberg när denne gör sin bokning. Reser gästen med egen bil finns fri parkering. 

Närstående

Rehabcenter Mösseberg rekommenderar att inte ta med närstående då det påverkar rehabiliteringen och gruppdynamiken. Om man ända har behov av att ta med en närstående för att denne till exempel behöver mycket hjälp man kostar det 950 kr/dygn som betalas av gäst/närstående. Närstående sover i extrasäng på gästens tum och deltar inte i rehabiliteringsprogrammet. 

Patientavgift

Egenavgiften betalas direkt till Rehabcenter Mösseberg i slutet av vistelsen. Betalningen sker med kort. 

Övrigt

Gästerna kan få viss hjälp med enklare saker, det behöver då stå med på remissen till exempel handräckning vid ADL mm. 

Senast uppdaterad: 5 juni 2019