Utbildning kring förbud mot diskriminering

Region Kronoberg ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Som ett led i detta arbete ska alla anställda, chefer och förtroendevalda genomföra en grundutbildning kring förbud mot diskriminering.

Vi rekommenderar att ni ser filmerna i grupp för att därefter kunna reflektera över hur ni har det på er arbetsplats. Utifrån tillgänglig tid kan samtliga filmer ses och reflekteras kring vid ett tillfälle (1.5 – 2 h), eller delas upp på olika tillfällen. Det finns även möjlighet att se filmerna och reflektera på egen hand för de personer som haft förhinder att delta i grupptillfället.

Utbildningspaketet består av fem moment:

  • Film om diskrimineringsgrunder (6 min) med tillhörande diskussionsfrågor.
  • Film om normer (3 min) med tillhörande diskussionsfrågor.
  • Situationsfilm om bemötande (2 min) med tillhörande diskussionsfrågor.
  • Situationsfilm om rekrytering (2 min) med tillhörande diskussionsfrågor.
  • Situationsfilm om anställning (2 min) med tillhörande diskussionsfrågor.

För frågor och mer information kontakta Tilda Bondesson:

Det här är en e-postadress

Utbildningsfilmer med reflektionsfrågor

Utbildning om förbud mot diskriminering, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Utbildning om förbud mot diskriminering (syntolkad), youtube.com, öppnas i nytt fönster

Detta är en film som introducerar de 7 diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Filmen är 6 minuter lång och bör följas av reflektion kring frågorna nedan.

Refektionsfrågor

Vilka tankar och reflektioner skapade filmen?

Den som är utsatt avgör om det är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, även om den som gjort eller sagt något skämtat eller inte menat att vara taskig. Vilka reflektioner får vi utifrån detta?

Hur ser vi till att vi själva och andra som kommer i kontakt med vår verksamhet inte särbehandlas på grund av någon diskrimineringsgrund?

Sexuella trakasserier kan vara alla former av oönskad fysisk kontakt såsom kramar, klappar, strykningar mot kroppen, men även kommentarer och oönskade sexuella inviter. Grövre former är sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Vad gör vi om vi ser någon bli utsatt för sexuella trakasserier i vår verksamhet?

Att tänka normmedvetet, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Att tänka normmedvetet (syntolkad), youtube.com, öppnas i nytt fönster

Detta är en film om hur normer kan påverka bemötande i vår verksamhet. Filmen är 3 minuter lång och bör följas av reflektion kring frågorna nedan.

En person som passar in på normen blir accepterad och får bekräftelse. En person som inte passar in på normen kan få negativa reaktioner från andra.

Reflektionsfrågor

Vilka tankar och reflektioner skapade filmen?

Vilka normer är vår verksamhet utformad efter? 

Hur påverkas personer som finns i våra verksamheter av våra normer?

Vad behöver vi göra för att alla personer som finns i vår verksamhet ska känna sig accepterade och bekräftade?

Hur bemöter vi varandra och andra? Youtube.com, öppnas i nytt fönster

Hur bemöter vi varandra och andra? (syntolkad) Youtube.com, öppnas i nytt fönster

Detta är en film som tar upp olika aspekter av bemötande i våra verksamheter. Filmen är 2 minuter lång och bör följas av reflektion kring frågorna nedan.

Situation 1 i filmen

”Men det står ju Adam här?”
”Ännu en som jag måste ”lära upp” om vad transsexualitet innebär…”

Situation 2 i filmen

”Två mammor, vad gör jag nu?”
”Jag hade hoppats på en svensk läkare som förstår oss”.
”En kvinnlig läkare hade varit bättre.”

Situation 3 i filmen

”Jag skulle aldrig frågat vart han kommer ifrån egentligen.”
”Önskar att min svenska var bättre så jag vågade sitta kvar och prata”.

Reflektionsfrågor

Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?

I vilka situationer kan det vara utmanande att tänka utanför heteronormen t.ex. att inte automatiskt utgå från att de man möter är heterosexuella personer?

Vilka fördomar om transsexuella personer, etnicitet och personers kön (man eller kvinna) kan vi stöta på? Hur hanterar vi det?

Vad behöver vi göra för att alla ska få ett respektfullt och likvärdigt bemötande i vår verksamhet?

Urval vid rekrytering, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Urval vid rekrytering (syntolkad), youtube.com, öppnas i nytt fönster

Detta är en film som tar upp olika aspekter av rekrytering i våra verksamheter. Filmen är 2 minuter lång och bör följas av reflektion kring frågorna nedan.

Situation 1 i filmen

”För ung" 
”För gay”
”För religiös”
”För gammal”
”För mycket anpassning”
”För osvensk”
”Varför finns det ingen normal? … som jag?”

Situation 2 i filmen

”Noll chans att de skulle välja en nyexad tjej!”
”Kan man vara chef om man har dyslexi?”
”Måste man prata felfri svenska?”
”Blir jag som gay respekterad som chef?”
”Jag har ju bara har ett par år till pensionen?”
”Försämrar det mina chanser att jag är så öppen med min religion?”
”Bör jag nämna att jag vill vara föräldraledig?”

Reflektionsfrågor

Vilka tankar och reflektioner skapade filmen?

Vilka tankar får vi om mångfalden i vår verksamhet utifrån ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion och etnicitet?

Vilka hinder kan det finnas för personer att söka arbete hos oss utifrån ålder, kön, funktionsnedsättning, könsidentitet, sexuell läggning, religion och etnicitet?

Vad behöver vår verksamhet arbeta med för att vara en attraktiv arbetsplats för alla personer?

Om förbud mot diskriminering av anställda, youtube.com, öppnas i nytt fönster

Om förbud mot diskriminering av anställda (syntolkad), youtube.com, öppnas i nytt fönster

Detta är en film som tar upp olika aspekter av att vara anställd inom Region Kronoberg. Filmen är 2 minuter lång och bör följas av reflektion kring frågorna nedan.

Situation 1 i filmen

”Undrar vad jag hade fått för lön om jag hade varit en man?”
”Hon borde ha fått högre lön, men som föräldraledig har hon ju knappt varit här”

Situation 2 i filmen

”Undrar om min funktionsnedsättning påverkar min löneutveckling”
”Fick jag högre lön för att vi är polare eller för att jag gör ett bra jobb?”

Situation 3 i filmen

”Du firar väl inte jul i alla fall?”
”Du har ju ingen familj så du kan jobba.”
”Vi äldre har förtjänat vår ledighet.”
”Blir det bara vi två som jobbar i julhelgen sjukskriver jag mig”

Reflektionsfrågor

Vilka tankar och reflektioner skapade filmen?

Vilka normer och fördomar kan eventuellt påverka bemanning, ledighet, lönesättning, befordran och kompetensutveckling i vår verksamhet? (T.ex. utifrån kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion, könsidentitet)

Hur ser vi till att alla medarbetare känner sig trygga på jobbet och inte utsätts för trakasserier, sexuella trakasserier, hot eller våld?

Vad behöver vår verksamhet arbeta med för att alla anställda ska ges likvärdiga villkor och möjligheter på jobbet?

Senast uppdaterad: 21 januari 2021