Förbud mot diskriminering

Region Kronoberg ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Som ett led i detta arbete ska alla anställda, chefer och förtroendevalda genomföra en grundutbildning kring förbud mot diskriminering.

Kontakt

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Senast uppdaterad: 21 januari 2021