Barnets rättigheter

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Barnets rättigheter finns även i till exempel patientlagen och till viss del i hälso- och sjukvårdslagen.

För att underlätta ett barnrättsbaserat arbete inom Region Kronoberg finner du här en presentation, riktad till personal, om barnets rättigheter inom vården. Det finns även ett informationsmaterial riktat till barn om barnets rättigheter i vården.

Filmer om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården

Barnrättsperspektiv inom Region Kronoberg

Barnkonventionen inom hälso- och sjukvården samt tandvården, ppt

För barn om barnets rättigheter i hälso- och sjukvården, pdf, öppnas i nytt fönster

Analys av barnets rättigheter i patientlagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg ska ta fram barnrättsbaserade beslutsunderlag (BARBBU) vid beslut som påverkar barn och unga. Vi använder tre nivåer av prövningar av barnets bästa:
- Enkel prövning av barnets bästa
- Prövning av barnets bästa
- Fördjupad prövning av barnets bästa.

Dessutom finns det en mall för att göra en enkel prövning av barnets bästa vid remissvar från Region Kronoberg.

Läs mer om vad de olika nivåerna innebär i dokumentet nedan med instruktioner till barnrättsbaserade beslutsunderlag:

Instruktioner till barnrättsbaserade beslutsunderlag

Mallarna till de olika barnrättsbaserade beslutsunderlagen finner du här:

Mall för enkel prövning av barnets bästa

Mall för prövning av barnets bästa

Mall för fördjupad prövning av barnets bästa

Mall för enkel prövning av barnets bästa vid remissvar

Om du behöver mer information om hur barnkonventionens artiklar relaterar till regionens olika verksamheter finns en kortfattad sammanfattning här:

Översikt av barnrättsperspektiv inom Region Kronoberg

Barnhälsovården har tagit fram ett diskussionsmaterial för att lyfta frågor om barnets rättigheter med vårdnadshavare. Detta kan även användas (ibland med viss verksamhetsanpassning) av andra verksamheter. Nedan finns handledningen och diskussionskortleken.

Föräldrautbildning BHV handledning, pdf, öppnas i nytt fönster

Kortlek till föräldrautbildning BHV, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 31

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 59

Senast uppdaterad: 21 januari 2021