Familjeombud

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har beslutat att utse Familjeombud inom varje verksamhet som blir resurspersoner för att stärka och strukturera Region Kronobergs samlade arbete med våld i nära relationer, barn som far illa och barn som närstående.

Kontakt

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 31

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 59

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021