Familjeombud

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har beslutat att utse Familjeombud inom varje verksamhet som blir resurspersoner för att stärka och strukturera Region Kronobergs samlade arbete med våld i nära relationer, barn som far illa och barn som närstående.

Det ger en strukturell hållbarhet som bidrar till ökad kompetens och kvalitetssäkring av vårt uppdrag inom dessa områden.
Nedan hittar du uppdragsbeskrivningen för familjeombud. Det är verksamhetschefen som utser familjeombud i sin verksamhet.

Familjeombud inom hälso- och sjukvården 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Lista på Familjeombud inom Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Familjeombudens kunskapsbank, öppnas i nytt fönster

Checklista för familjeombud

Stödpaket för familjeombud, pdf, öppnas i nytt fönster

Webbseminarium om familjeombud, 47 minuter långt, film, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer. Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 31

Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 59

Senast uppdaterad: 27 april 2022