Utbildningsgrupp AMK

Utbildningsgruppens uppdrag är att planera och organisera utbildningar för primärvårdens olika yrkesgrupper efter verksamhetens behov. Utbildningarna kan initieras av medarbetarna i de olika yrkesgrupperna, av utbildningsgruppens medlemmar eller av Medicinska kommittén. Utbildningsgruppen träffas cirka 8 gånger per år. Då diskuteras de inkomna förslagen på utbildningar och beslut fattas om vilka utbildningar som ska genomföras.

Alla medarbetare i primärvården är välkomna att maila utbildningsförslag till sin yrkesrepresentant.

Riktlinjer för utbildningsgruppens arbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Primärvårdens ubildningsgrupp består av följande personer:

  • Lisa Öberg, verksamhetsutvecklare, AMK
  • Roland Olofsson-Dolk, verksamhetschef, AMK
  • Thea Granath, medicinsk sekreterare, Vårdcentralen Lammhult
  • Brendan Brouwer, ST- läkare, Vårdcentralen Växjöhälsan
  • Cecilia Andersen, distriktssköterska, Vårdcentralen Centrum
  • Maria Grundström, arbetsterapeut, Primärvårdsrehab Väst
  • Ingela Kvist, psykosocial resurs, Vislanda vårdcentral
  • Emma Andersson, fysioterapeut, Primärvårdsrehab Nordväst
  • Tania Åkesson, Åseda vårdcentral, undersköterska

Kontakt

Lisa Öberg

Verksamhetsutvecklare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

  • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 19 februari 2021