Utbildningsgrupp AMK

Utbildningsgruppens uppdrag är att planera och organisera utbildningar för primärvårdens olika yrkesgrupper efter verksamhetens behov. Utbildningarna kan initieras av medarbetarna i de olika yrkesgrupperna, av utbildningsgruppens medlemmar eller av Medicinska kommittén. Utbildningsgruppen träffas cirka 8 gånger per år. Då diskuteras de inkomna förslagen på utbildningar och beslut fattas om vilka utbildningar som ska genomföras.

Alla medarbetare i primärvården är välkomna att skicka utbildningsförslag till sin yrkesrepresentant.

Riktlinjer för utbildningsgruppens arbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Primärvårdens utbildningsgrupp består av följande personer:

  • Lisa Öberg, verksamhetsutvecklare, AMK
  • Brendan Brouwer, läkare, Vårdcentralen Växjöhälsan
  • Maria Grundström, arbetsterapeut, Primärvårdsrehab Väst
  • Anna Lindström, fysioterapeut, Primärvårdsrehab Väst
  • Psykosocial resurs, vakant
  • Medicinsk sekreterare, vakant
  • Distriktssköterska, vakant
  • Undersköterska, vakant

Kontakt

Lisa Öberg

Verksamhetsutvecklare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Senast uppdaterad: 23 maj 2022