AT-utbildning, extern

Under AT beviljas högst 10 dagars ledighet med lön för extern utbildning/kurser, så kallade studiedagar. En av dessa dagar är vigd åt ledighet vid AT tentamen.

Kursen skall vara relevant för AT eller tidig ST. AT-chef eller bitr. AT-chef skall godkänna kursen innan kursanmälan och ledighetsansökan skickas in. Studiedagarna gäller nationella kurser.

Studiedagarna innefattar förutom kursavgift och ledighet med lön (måndag till fredag) även resekostnader och boende enligt Regionens resepolicy. Det åligger AT-läkaren att beställa boende och resa med återhållsamhet. Billigaste färdsätt och hotell i lägre prisklass på rimligt avstånd från kursplats gäller.

Maximalt en hotellnatt per kursdag ingår. Endast i undantagsfall (AT-stämman) beviljas hotellnatt kursens sista dag. Ingen ersättning för boende i samband med AT tentamen utgår.

Måltider medräknade i kursavgiften ingår, men inte kringarrangemang som kvällsaktiviteter, middagar eller dylikt som debiteras separat.

Antalet externa studiedagar enligt kursschema gäller. Det är inte tillåtet att spara studiedagar genom att själv korta ner antalet kursdagar man är närvarande.

Alla externa kurser skall utvärderas enligt utvärderingsmallen (länk finns nedan). Om flera personer varit på samma kurs kan man skriva utvärderingen ihop.

Extern kurs beviljas endast om den genomförs i sin helhet innan anställningen som AT-läkare löper ut. Ej utnyttjade studiedagar vid ATs slut ersätts inte ekonomiskt eller i allmän ledighet.

Tidigare studieförmåner som inköp av litteratur och en fast studiepottssumma har tagits bort.

Rutin för bokning av externa studiedagar, pdf, öppnas i nytt fönster.

Man får utnyttja eventuellt kvarvarande externa studiedagar till inläsning inför AT-tentamen, men då ersätts endast frånvaron och inga resor, boende, traktamenten etc.

Ledighet för detta söks och beviljas enligt vanlig rutin, men med tydlig notering att det är betald tjänstledighet för inläsning inför AT-tentamen som avses. Ersättningen måste godkännas av ansvarig HR-samordnare efter att ledigheten godkänts inom aktuell verksamhet.

Då AT-stämman är en speciell utbildning (med start sent onsdag och avslut lördag kväll) som många under AT vill gå har en speciell rutin gällande AT-stämman införts.

Eftersom AT-stämman sträcker sig schemamässigt över 4 dagar skall 4 dagar dras från studiedagarna (onsdag-lördag) oavsett om man väljer att komma först på torsdagen. Således beviljas ledighet med lön även på onsdagen trots sen start på kvällen. Ingen lön utbetalas för lördagen.

Eftersom stämman avslutas lördag kväll med middag (som Regionen inte bekostar) så kan det bli svårt att ta sig hem samma kväll trots det är brukligt sista dagen på en kurs.

Som kompensation för att hel studiedag dras på onsdagen samt att ingen lön utbetalas för lördagen, så beviljas hotellnatt även lördag natt om man så önskar. 4 studiedagar dras oavsett om sista hotellnatten utnyttjas eller inte.

Det går bra att kombinera kurs/utbildning med annan ledighet. Viktigt är dock att om man önskar resa på andra dagar, än avsedda resdagar inför eller efter en kurs, så är det endast tillåtet att boka resa utanför dessa dagar om prisskillnaden på biljetten inte överstiger 200:- jämfört med ordinarie resa. Vid större prisskillnad får man stå för hela den avvikande resekostnaden själv antingen kontant eller via löneavdrag. Ingen delning av kostnaden är aktuell. Hotellnätter beviljas endast för kursdagarna.

Senast uppdaterad: 21 april 2017