Handledarutbildning för specialistläkare

3 dagar

Målgrupp

Specialistkompetenta läkare i Region Kronoberg

Innehåll

  • Kortare föreläsningar om pedagogik och lärande, struktur för BT/ST, regelverk, kompetensbedömning och praktiska tips kring hur du som personlig handledare kan stödja lärande under specialiseringstjänstgöringen.
  • Praktisk träning i handledning, återkoppling och kompetensbedömning utifrån deltagarnas inspelade filmer samt egna exempel i komplicerad handledning. Flera rollspelsövningar i liten grupp.
  • Egen reflektion och reflektion i grupp kring den personliga handledarrollen, kommunikation och etiska dilemman i handledarsituationen.

Utbildare

Mats Roman, överläkare Medicinkliniken Växjö, med över 20 års erfarenhet av handledarutbildning
Minna Markljung, Övergripande studierektor ST och BT Region Kronoberg, överläkare Medicinkliniken Växjö

Flera erfarna läkare från sjukhusvård och primärvård i Region Kronoberg deltar som föreläsare och grupphandledare. Externa och interna föreläsare inom feedback/återkoppling och etik.

Kursdatum 2022

30 november-2 december (INSTÄLLD)

Kursdatum 2023

1-2 juni (Obs! Endast 2 dagar)
Lokal:
Ekhagen kurs & konferens, Grimslövs folkhögskola - internat
Antal platser: 15

Anmälan

Anmäl dig via Kompetensportalen, öppnas i ett nytt fönster

Om länken inte fungerar öppnar du Kompetensportalen, länk dit hittar du i PA-portalen, och söker upp utbildningen där.

Sista anmälningsdag är den 31 januari 2023. Besked om antagning till kursen kommer så snart som möjligt efter det.

Senast uppdaterad: 3 november 2022