Hälsa i vardagen

Nära vård handlar om sjukvård – men också om friskvård. Från kostråd och hjälp med dåliga vanor till enkla saker som vardagsmotion. Vården ska stödja dig att förebygga sjukdom men också förebygga försämring eller återinsjuknande för dig som redan lever med sjukdom.

 

Genom att vården i större utsträckning arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande kan en stor del av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer, diabetes och psykisk ohälsa, förebyggas så att du kan fortsätta leva ditt bästa liv.

Exempel på hur:

Bland annat erbjuds alla 50-åringar hälsosamtal på länets vårdcentraler. 

Vården stöttar familjer med tidiga insatser för att förhindra fetma hos barn och unga.

Vården stöttar patienten till 4-8 veckors alkoholuppehåll inför operation för att minska riskerna för komplikationer.

Mer om nära vård:

Senast uppdaterad: 15 juni 2022