Utifrån dina behov

Du ska känna dig involverad i din vård och få möjlighet att ta större ansvar i situationer där du vill och kan göra det. Du ska också känna dig trygg i att vården tar ansvaret i situationer där det krävs. Vården blir helt enkelt mer skräddarsydd utifrån ditt unika behov.

Exempel på hur:

En gemensam överenskommelse och plan mellan patient och vårdgivare som beskriver patientens samtliga vård- och omsorgskontakter, så att det blir tydligt vem som ansvarar för vad.

Med sammanhållna vårdförlopp för vissa sjukdomstillstånd erbjuds vård utifrån ett helhetsperspektiv utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Vårdförloppen tas fram genom nationellt samarbete och skapar mer jämlik vård i hela landet.

Tidiga och samordnade insatser för varje barn som utgår från barnets behov istället för hur myndigheterna är organiserade, kallad Kronobarnsmodellen.

Fler mobila vårdformer där vårdteamet kommer till dig i ditt hem istället för att du ska behöva uppsöka vården. 

Mer om nära vård:

Senast uppdaterad: 15 juni 2022