Utifrån dina behov

Du ska känna dig involverad i din vård och få möjlighet att ta större ansvar i situationer där du vill och kan göra det. Du ska också känna dig trygg i att vården tar ansvaret i situationer där det krävs. Vården blir helt enkelt mer skräddarsydd utifrån ditt unika behov.

Exempel på hur:

En gemensam överenskommelse och plan mellan patient och vårdgivare som beskriver patientens samtliga vård- och omsorgskontakter, så att det blir tydligt vem som ansvarar för vad.

Genom nationellt samarbete sätts gemensamma standarder för utredning och behandling av olika sjukdomstillstånd. Vårdförloppen utformas utifrån ett helhetsperspektiv och med stöd av bästa tillgängliga kunskap. Det skapar mer jämlik vård i hela landet, säkrar kvaliteten och minimerar onödig väntetid i samband med utredning och behandling.   

Tidiga och samordnade insatser för varje barn som utgår från barnets behov istället för hur myndigheterna är organiserade, kallad Kronobarnsmodellen.

Digitalt stöd och ökat samarbete mellan vårdcentral, specialistvård och kommunal hälso- och sjukvård öppnar upp fler möjligheter för vård i hemmet. Till exempel i form av mobila vårdformer där vårdteamet kommer till dig i ditt hem istället för att du ska behöva uppsöka vården.

Mer om nära vård:

Senast uppdaterad: 15 juni 2022