Tillgänglig vård

Tillgänglig vård handlar om att det ska finnas tydliga och enkla kontaktvägar och att du ska få den vård du behöver i rimlig tid. Det handlar också om nya arbetssätt som effektiviserar vården. Kanske passar det dig bäst att ha ditt vårdmöte digitalt, vilket även ger mer utrymme till den som behöver ett fysiskt besök.

Exempel på hur:

Förflyttning av viss vård från sjukhus till vårdcentral eller hemmet ger större möjligheter att få vård fysiskt nära. 

En gemensam digital ingång till vården, digitala vårdmöten samt andra digitala kontaktvägar och mötesformer underlättar kontakten med vården. 

Med hjälp av digitala stöd kan patienter med vissa kroniska sjukdomstillstånd till exempel genomföra hälsokontroller (mäta puls och blodtryck med mera) och enkelt kommunicera med vården. Patienten kan på så sätt få större frihet i att hantera sin sjukdom och behöver inte besöka vården lika ofta. 

Mer om nära vård:

Senast uppdaterad: 15 juni 2022