Samordnad vård

Nära vård innebär att vi ska samordna oss bättre utifrån dina behov så att du kommer i kontakt med rätt person direkt och får hjälp ännu snabbare. Eller får besöket när det passar dig. Vi ska också samarbeta bättre med kommunerna och andra aktörer i samhället så att ditt stöd hänger ihop hela vägen.

Exempel på hur:

En gemensam överenskommelse och plan mellan patient och vårdgivare som beskriver patientens samtliga vård- och omsorgskontakter, så att det blir tydligt vem som ansvarar för vad.

Digitala stöd och ökat samarbete mellan vårdcentral, specialistvård och kommunal hälso- och sjukvård öppnar upp fler möjligheter för vård i hemmet. Till exempel i form av mobila vårdformer där vårdteamet kommer till dig i ditt hem istället för att du ska behöva uppsöka vården.

Genom nationellt samarbete sätts gemensamma standarder för utredning och behandling av olika sjukdomstillstånd. Vårdförloppen utformas utifrån ett helhetsperspektiv och med stöd av bästa tillgängliga kunskap. Det skapar mer jämlik vård i hela landet, säkrar kvaliteten och minimerar onödig väntetid i samband med utredning och behandling.   

Mer om nära vård:

Senast uppdaterad: 10 november 2022