Samordnad vård

Nära vård innebär att vi ska samordna oss bättre utifrån dina behov så att du kommer i kontakt med rätt person direkt och får hjälp ännu snabbare. Eller får besöket när det passar dig. Vi ska också samarbeta bättre med kommunerna och andra aktörer i samhället så att ditt stöd hänger ihop hela vägen.

Exempel på hur:

Tidiga och samordnade insatser för varje barn som utgår från barnets behov istället för hur myndigheterna är organiserade, kallad Kronobarnsmodellen.

En gemensam överenskommelse och plan mellan patient och vårdgivare som beskriver patientens samtliga vård- och omsorgskontakter, så att det blir tydligt vem som ansvarar för vad.

Med sammanhållna vårdförlopp för vissa sjukdomstillstånd erbjuds vård utifrån ett helhetsperspektiv utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Vårdförloppen tas fram genom nationellt samarbete och skapar mer jämlik vård i hela landet.

Mer om nära vård:

Senast uppdaterad: 15 juni 2022