FOR-VR

Psykologisk bedömning och behandling med Virtual Reality inom rättspsykiatri.

Bakgrund

Evidensbasen för rättspsykiatrisk vård är mycket knapphändig och det föreligger inga behandlingsmetoder som hittills har prövats ut och visat god behandlingseffekt inom svensk rättspsykiatri. Under de senaste åren har nya behandlingsmetoder, som tar stöd i Virtual Reality, utvecklats för olika typer av psykisk ohälsa. Att använda Virtual Reality som ett stöd i behandlingen skulle, inom rättspsykiatrisk vård, kunna innebära möjligheter att hjälpa patienterna att träna på färdigheter som de kan ha nytta av inte bara i vårdmiljön, utan även i livet ”utanför murarna”.

Syfte

FOR-VR syftar till att utveckla, anpassa och utvärdera nya bedömnings- och behandlingsmetoder som använder Virtual Reality som stöd inom rättspsykiatrin.

Metod

Som ett första steg kommer en litteraturöversikt att göras avseende bedömnings- och behandlingsmetoder med Virtual Reality som skulle kunna vara aktuella för rättspsykiatriska verksamheter. Sedan kommer en ny metod för behandling av aggression, Virtual Reality Aggression Prevention Training (VRAPT, Tuente et al., 2018), att översättas och anpassas till svenska omständigheter för att sedan prövas ut som behandlingsmetod i svensk rättspsykiatri. Detta kommer att ske i två steg; en mindre pilotstudie och en större, randomiserad, kontrollerad (RCT-) studie.

Resultat

VRAPT har översatts till svenska och reviderats till version 2.0 inför pilotstudie och datainsamling för pilotstudie har startat i december 2019.

Betydelse

FOR-VR kommer att ge en översikt över psykologiska bedömnings- och behandlingsmetoder med stöd i Virtual Reality som kan vara användbara inom rättspsykiatri, samt även att bidra till evidensbasen inom svensk rättspsykiatri genom att utvärdera en ny metod för behandling av aggression hos rättspsykiatriska patienter.

 

Tidsplan
Datainsamling 2019-2024, vetenskapliga publikationer 2021-2025.

Forskningsledare
Märta Wallinius, docent

Forskargrupp
Doktorand: Fernando Gonzalez Moraga, Johan Berlin,

Medverkande forskare
Stéphanie Klein Tuente, post doc

Wim Veling, professor

Kristina Sygel, post doc

Pia Enebrink, docent

Sean Perrin, professor

Eva Lindström, docent

Samverkan
Lunds universitet

Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa, Göteborgs universitet

Groningen university

Karolinska Institutet

Rättspsykiatriska Regionkliniken Växjö, Region Kronoberg

Finansiering
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Dnr 2018-01409.

Fernando González Moraga

Fernando González Moraga

Doktorand och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 95 65, 0720-83 19 78
Johan Berlin

Johan Berlin

Doktorand och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 95, 0720-83 18 98
Stéphanie Klein Tuente

Stéphanie Klein Tuente

Post-doc

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-67 34 03, 0470-58 86 97
Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Senast uppdaterad: 31 januari 2020