Kontakta forskningsenheten rättspsykiatriska regionkliniken

Forskningsenheten på rättspsykiatriska regionkliniken består av två docenter, två post doc,en gästforskare, sex doktorander och en forskningsadministratör.

Klicka på respektive bild för att läsa mer om varje forskare!

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

Märta är verksam som enhetschef och leg. psykolog vid Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Märta är docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Institutionen för klini...

Eva Lindström

Docent och överläkare i psykiatri och rättspsykiatri

Johan Berlin

Doktorand och legitimerad psykolog

Carl Delfin

Doktorand och beteendevetare

Chris Geraets

Post doc

Fernando González Moraga

Doktorand och legitimerad psykolog

Malin Hildebrand Karlén

Fil. Dr, legitimerad psykolog, gästforskare

Christel Karlsson

Forskningsadministratör

Stéphanie Klein Tuente

Post-doc

Natalie Laporte

Doktorand och beteendevetare

Jessica Revelj

Doktorand och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad

Kristina Sygel

Post doc, medicine doktor, överläkare i psykiatri och rättspsykiatri

Andreas Söderberg

Doktorand, studentkoordinator och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad

Senast uppdaterad: 31 januari 2020