Kontakta forskningsenheten rättspsykiatriska regionkliniken

Forskningsenheten på rättspsykiatriska regionkliniken består av två docenter, två post doc,en gästforskare, sex doktorander och en forskningsadministratör.

Klicka på respektive bild för att läsa mer om varje forskare!

Märta Wallinius

Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

Märta är verksam som enhetschef och leg. psykolog vid Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Märta är docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Institutionen för klini...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 99 33
Eva Lindström

Eva Lindström

Docent och överläkare i psykiatri och rättspsykiatri

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 60 96, 0734-16 28 42
Johan Berlin

Johan Berlin

Doktorand och legitimerad psykolog

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 95, 0720-83 18 98
Carl Delfin

Carl Delfin

Doktorand och beteendevetare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 61 84, 0709-67 30 05

Chris Geraets

Post doc

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 60 84
Fernando González Moraga

Fernando González Moraga

Doktorand och legitimerad psykolog

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 95 65, 0720-83 19 78
Malin Hildebrand Karlén

Malin Hildebrand Karlén

Fil. Dr, legitimerad psykolog, gästforskare

 • E-post: Det här är en e-postadress
Christel Karlsson

Christel Karlsson

Forskningsadministratör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 64 35
Stéphanie Klein Tuente

Stéphanie Klein Tuente

Post-doc

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-67 34 03, 0470-58 86 97
Natalie Laporte

Natalie Laporte

Doktorand och beteendevetare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 60 28, 0709-84 46 22
Jessica Revelj

Jessica Revelj

Doktorand och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 95 45, 0767-20 78 94
Kristina Sygel

Kristina Sygel

Post doc, medicine doktor, överläkare i psykiatri och rättspsykiatri

Andreas Söderberg

Andreas Söderberg

Doktorand, studentkoordinator och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 90 33, 0767-20 79 12

Senast uppdaterad: 31 januari 2020