Skicka faktura

Här finns faktureringsinformation till Region Kronobergs leverantörer kring hur vi arbetar med e-faktura.

Enligt ny lag från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. 

Lag om krav på e-faktura, öppnas i nytt fönster

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. 

Coronaviruset: Snabbare betalning till mindre leverantörer

För att hjälpa mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer har vi beslutat att vi kan betala fakturor snabbare än normalt gällande 30 dagar.

Undantaget gäller för mindre lokala företag och leverantörer av varor/tjänster som är samhällskritiska och som ansöker om kortare betalningstid.

Fortfarande gäller att förseningsersättning/dröjsmålsränta eller inkassokrav inte kan inkrävas tidigare än 30 dagar från fakturans ankomst.

Ansök om snabbare betalning

Redovisningsstöd – Leverantörsgruppen
Telefon: 0470-58 63 00
E-post till leverantörsgruppen: Det här är en e-postadress

Vi önskar i första hand att ni skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL-ID: 0007:2321000065

Kontakta din VAN-tjänst för uppsättning av PEPPOL.

För mer information om PEPPOL, öppnas i nytt fönster

Om ditt företag i dag använder en VAN-tjänst för att skicka elektroniska fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till Region Kronoberg.

Uppgifter din VAN-tjänst behöver:

VAN-tjänst: InExchange

Parts-ID (GLN): 7330028000014

Organisationsnummer: 232100-0065

Kontakta oss via e-post om ni har frågor kring anslutning.

E-post till e-handelssupport

Har du som leverantör inte systemstöd för att skicka elektroniska fakturor erbjuder Region Kronoberg en kostnadsfri anslutning till Region Kronobergs leverantörsportal. Här kan du skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt.

Till leverantörsportalen, öppnas i nytt fönster

Fakturan ska vara utformad i enlighet med SFTI:s standard. Fakturan ska innehålla uppgifter enligt SFTI-formatet kompletterat med uppgifter om ordernummer och referens.

Så ska en faktura vara utformad, öppnas i nytt fönster

Fakturor med order

Fakturan ska innehålla samma beställnings- eller ordernummer som angetts vid beställningstillfället. Numret ska anges under rubriken Ert ordernummer på fakturan. Saknas beställnings- eller ordernummer ska fältet lämnas tomt.

Region Kronobergs ordernummer består av 10-12 tecken som inleds med tre bokstäver, därefter sex siffror (datum) bindestreck 1-3 siffror (löpnummer) – exempelvis KIN190402-105. Det är endast detta format som får förekomma i fältet ordernummer på fakturan.

Orderlösa fakturor

Om ordernummer saknas ange sjusiffrigt referensnummer (kostnadsställe) utan mellanslag eller bindestreck - exempelvis 0101130.

Fakturor med sekretessinformation

Innehåller din faktura sekretessinformation (exempelvis patientnamn och/eller personnummer) ska den sjusiffriga referenskoden föregås av ett S - exempelvis S0101130. 

Övriga fakturauppgifter

I de fall ett avrop avser upphandlad vara eller tjänst ska avtalsnummer anges på fakturan, under avsedd rubrik för avtalsnummer - exempelvis 19RGK123. Region Kronoberg önskar en faktura per avtalsnummer. Saknas avtalsnummer ska fältet lämnas tomt.

Region Kronoberg jobbar med att utöka omfattningen av abonnemangsfakturering. Använd gärna ACD-tagg i de fallen abonnemangsnummer/ID eller motsvarande unik identifierare förekommer.

Se teknisk bilaga för format, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställningsservice och e-handelssupport

E-post till beställningsservice

E-post till e-handelssupport

Telefon: 0470-58 63 30

Support leverantörsfakturor:

E-post till redovisningsstöd

Telefon: 0470-58 63 00

Senast uppdaterad: 8 april 2020