Till dig som kund

Här finns faktureringsinformation till dig som kund kring hur vi på Region Kronoberg arbetar med E-faktura.

Utgående kundfakturor

I de fall Region Kronoberg skickar en kundfaktura som omfattas av E-fakturalagen gäller som huvudregel lagkravet om E-faktura. Däremot vill vi uppmärksamma er om att det finns ett antal undantag då lagen inte ska tillämpas.

Se avsnitt pappersfaktura

Region Kronobergs utskriftsformat för utgående kundfakturor kan endast sättas på kundnivå. Det innebär att alla utgående fakturor till en och samma kund skickas i samma format, antingen i pappersformat eller som e-faktura. Det går alltså inte att få olika utskriftsformat för olika typer av fakturor, exempelvis för fakturor med och utan sekretess.

Innan du som kund begär att Region Kronberg ska skicka e-fakturor ber vi dig särskilt uppmärksamma kundens ansvar att avgöra om specifika fakturaflöden innebär risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess.

Betalningsvillkor för kund

30 dagar netto. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Senast uppdaterad: 8 april 2020