Miljöutmärkelser

KRAV-certifierad kostverksamhet, mest eko-mat i landet, miljöcertifierad serviceorganisation, bra miljörankning i Öppna jämförelser – kort sagt gör vi vad vi kan för att vara så miljösmarta som möjligt.

Ekomatcentrums sammanställning 2014 visar att Region Kronoberg har serverat mest ekologisk mat i Sverige bland regioner. Nu är nästan hälften av den mat vi serverar ekologisk.

Vi var tidigt ute. Regeringsmålet om 25 procent ekomat till 2010 i offentlig sektor uppnådde vi redan året innan. Att det har gått så bra för oss beror mycket på att vi har kunniga och engagerade medarbetare som vill laga mat från grunden av naturliga råvaror och att vi har jobbat systematiskt för att öka andelen ekologiskt.

Kostverksamheten i Region Kronoberg är också den första bland regioner i Sverige som är KRAV-certifierad. Kostverksamheten, och övriga verksamheter inom vår serviceorganisation, är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001 och 9001 sedan 2009.

Bra miljörankning på fler områden

I Öppna Jämförelser, en rapport från Sveriges kommuner och regioner, rankas vi bra på miljöområdet. På alla mätområden syns en positiv trend. Bland annat anses vår minskning av antibiotikaanvändning vara bland de mest framgångsrika i landet. Att vi vill minska antibiotikaanvändningen beror på att vi vill motverka utvecklingen av antibiotikaresistens.

Kollektivtrafiken har sedan 2012 kraftigt ökat andelen förnyelsebara bränslen genom att all linjelagd regiontrafik körs på biodiesel och stadstrafik i Växjö och Älmhult körs på biogas.

Vi arbetar ständigt med att minska vår energianvändning och ligger i 2014 års Öppna Jämförelser på en tiondeplats, klart över riksmedelvärdet. Bland annat uppmanas varje medarbetare att tänka på sin energiförbrukning. Vi har bytt ut energislukande maskiner till mer energisnåla, och vi ställer energikrav vid ny- och ombyggnation.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022