Äldre

Kronobergs län har, i likhet med resten av Sverige, en utveckling där befolkningen blir allt äldre och där den äldre har allt större behov av flera kontakter inom vård och omsorg.

Därmed krävs det allt högre grad av komplexitet när det gäller samordning av vård, omsorg- och rehabiliteringsinsatser. Den äldre befolkningen i sin tur ställer allt högre krav att vara en medskapande och delaktig aktör i samordningen. Det länsgemensamma arbetet strävar efter bästa möjliga hälsa samt vård, omsorg- och rehabilitering för och tillsammans med den äldre befolkningen i Kronobergs län.

Modellen beskriver målgruppen personer 65 år och äldre som har kontakt med vård och omsorg på grund av permanent eller tillfällig nedsättning i funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.
För de äldre som ännu inte har behov av hjälp och stöd pågår framför allt arbete med riktade förbyggande insatser.

Samarbetspartners, samverkan

Kommuner och pensionärsorganisationer

Kronobergs äldrestrategi är framtagen för att skapa en gemensam grundplåt för vår fortsatta strävan efter bästa möjliga hälsa samt vård, omsorg- och rehabilitering för den äldre befolkningen i Kronobergs län.

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att med utgångspunkt i individens behov, utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov.

Äldrehälsa Kronoberg, öppnas i nytt fönster

  • Äldrehälsa västra genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna i Markaryd, Ljungby och Älmhult i ett treårigt projekt 2016-19

 Delårsrapport Äldrehälsa, pdf, öppnas i nytt fönster

  • Äldrehälsa östra Startas upp under hösten 2017 och genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Växjö, Alvesta, Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo

”Håll dig på benen!” är en verksamhet med syfte att främja en god hälsa och förebygga fallolyckor för äldre. Verksamheten finns i Växjö, Markaryd och i Ljungby kommun och är ett samarbete mellan region, kommun och lokala pensionärsorganisationer.

Årliga träffar med föreläsning och information på aktuella teman kopplat till hälsa och fallprevention erbjuds blandat med kulturinslag. 

Kontakt

Lone Larsen

Utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 20 mars 2018