Levnadsvanor

Här kan du som vårdgivare hitta den information och vägledning du behöver för att kunna stödja dina patienter i att förändra sina levnadsvanor.

Checklista för arbete med levnadsvanor

Checklistan kan användas som stöd för att se hur väl arbetet fungerar gällande levnadsvanor. Den verksamhet som identifierar möjliga förbättringar och önskar stöd i sitt utvecklingsarbete, se kontaktuppgifter längre upp så sidan. 

Statistik kring levnadsvanor

Ta del av resultat från våra folkhälsoenkäter. På länken nedan hittar du också fördjupningsrapporter och pedagogiskt material riktat till skolan.

Senast uppdaterad: 5 april 2022