Screeningprogram

Screeningen syftar till att leta efter risk för allvarlig sjukdom hos utvalda grupper i befolkningen innan det har gett symtom. Alla regelbundna förebyggande undersökningar och provtagningar är kostnadsfria i Kronoberg. Undersökningarna erbjuds personer som är folkbokförda i Kronoberg.

Mammografi, för att hitta bröstcancer

Kvinnor i åldrarna 40-74 år kallas med cirka 20 månaders mellanrum. Undersökningen görs på mammografisektionen i Ljungby eller Växjö. Syftet med regelbundna undersökningar är att hitta och behandla bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Risken för bröstcancer ökar med åldern. Det finns goda möjligheter att bli frisk om cancertumören upptäcks tidigt.

Mammografi, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Gynekologisk cellprovtagning, för att hitta livmoderhalscancer

Kvinnor i åldrarna 23-50 år erbjuds gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Därefter kallas kvinnan vart femte år till och med att hon fyller 65. Genom regelbundna cellprovskontroller kan vården hitta och behandla cellförändringar innan de utvecklas till cancer.

Gynekologisk cellprovtagning, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Ultraljudsundersökning av bukaorta, för att upptäcka risk att få ett brustet pulsåderbråck

Det kalenderår som män fyller 65 år får de ett engångserbjudande om att genomföra en ultraljudsundersökning av bukdelen av stora kroppspulsådern. Syftet är att upptäcka eventuellt bråck på kroppspulsådern, vilket sällan ger några symtom. Pulsåderbråck som inte upptäcks kan växa och bli så stora att de brister, vilket är ett extremt allvarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård. Sjukdomen är fem till sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor, därför erbjuds endast män att delta i screening av stora kroppspulsådern i buken.

Hemprovtagning avföringsprov, för att hitta tjock- och ändtarmscancer

Kronobergare i åldern 60–74 år får erbjudande om att lämna prov för eventuell förekomst av osynligt blod i avföringen. Erbjudandet återkommer vartannat år och genomförs i hemmet. Genom regelbunden provtagning kan osynligt blod i avföringen hittas, utredas vidare och behandlas så tidigt att individen slipper få andra symtom.

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022