Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Metoden riktar sig till 50-åringar i Kronoberg som kostnadsfritt bjuds in till ett hälsosamtal på sin listade vårdcentral.

Med stöd av metoden Riktade hälsosamtal kartläggs frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom för att kunna erbjuda kunskap och stöd till förändring.

Faktorer som kartläggs

 • Levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkoholvanor, tobaksvanor)
 • Biologiska riskfaktorer (blodtryck, blodfetter, blodsocker, vikt, bukfetma)
 • Psykosociala faktorer
 • Ärftlighet

Hälsosamtalet bygger därefter på ett visuellt och pedagogiskt hjälpmedel, Hälsokurvan, och utgår från deltagarens önskemål och möjligheter att förebygga sjukdom genom att främja hälsosamma levnadsvanor och en god psykisk hälsa.

För att bli certifierad samtalsledare krävs det att du uppfyller följande:

 • Att du är sjuksköterska eller distriktssköterska
 • Att du har gått grundutbildning i Motiverande samtal (MI) (3 dagar)
 • Att du har gått utbildning i metoden Riktade hälsosamtal
 • Att du har fått godkänt av din chef att bli samtalsledare på din vårdcentral

Information om införandet av metoden i Region Kronoberg

Breddinförandet av Riktade hälsosamtal för 50 åringar startar under hösten 2022.  Därefter är målsättningen att fler generationer kommer erbjudas Riktade hälsosamtal, text förstagångsföräldrar och 40-åringar.

Frågor

För frågor kring hälsosamtalen, vänligen mejla:
halsosamtal@kronoberg.se

Material

Öppna Ineras formulärtjänst

Första steget är att öppna Ineras formulärtjänst och det görs via Cosmic. I menyn väljer du externa applikationer-formulär och kommer då till Ineras formulärtjänst.

Skicka hälsoformulär till deltagaren via Ineras formulärtjänst

 1. Klicka på UTSKICK och logga in med din e-legitimation
 2. Välj din vårdenhet och vård och behandling som syfte.
 3. På sidan för ”Skicka formulär” väljer du i rullisten formuläret ”Riktade hälsosamtal-Hälsokurvan”
 4. Skriv deltagarens personnummer under mottagarlista och tryck på plus. Obs! Om deltagaren ej har avisering från 1177 påslagen rödmarkeras deltagarens uppgifter.
 5. Tryck sedan på ”skicka formulär”. Formuläret skickas nu till personens konto på 1177.

Uppföljning - se på deltagrens svar

Förbered dig inför hälsosamtalet genom att kolla på deltagarens svar på Hälsoformuläret i Ineras formulärtjänst

 1. Klicka på UPPFÖLJNING och logga in med din e-legitimation
 2. Välj din vårdenhet och vård och behandling som syfte.
 3. Välj formuläret Riktade hälsosamtal- Hälsokurvan under fliken formulär längst upp till vänster
 4. Välj sedan den deltagare du ska följa upp
 5. Här ser du sedan beräkningar från de olika frågeområdena med poäng till Hälsokurvan längst till höger.
 6. Scrolla ner för att se alla frågorna i formuläret och deltagarens svar på dessa

Rensa formulär

Formulären behöver tas bort efter hand och får ej ligga i formulärtjänsten längre än 6 månader. Skapa en rutin på din enhet för hur ni ska hantera detta.

Avbokning av telefontider

En 50-åring ringde till TeleQ och pratade in meddelande om att hen ville avboka sin telefontid. Hur gör jag med denna person? Ska vi se det som att hen har tackat nej?

Svar: Vi får förutsätta att om hen ville haft en ny tid att denne då sagt det på telefonsvararen. Du kan skicka ett meddelande på 1177 om att vi tagit emot avbokningen och skriva att om du önskar en ny tid för telefonsamtalet eller för hälsosamtal är du varmt välkommen att höra av dig för att boka en tid. Vi räknar annars detta som att de tackat nej i och med avbokningen.

Avvikelseorsak

Vad ska jag välja under avvikelseorsak, samtalet bokas ju oftast längre fram än inom tre dagar? 

Svar: Hälsosamtal räknas som erbjuden vård, och innefattar därmed inte vårdgarantin. Därmed ska ”Planerat besök utanför vårdgarantin” anges under avvikelseorsak.

Fältet avtal

När jag ska boka mina hälsosamtal finns inte fältet Avtal som valbart, vad beror det på? Blir det rätt trots att jag inte kan välja avtal?

Svar: Om fältet Avtal är valbart eller inte vid bok-/fribokning i Tidboken beror bland annat på om verksamheten har Självbetjäningsterminaler eller inte.

Det påverkar inget mer än att Avtalet istället väljs i Vårdkontakt och Efterregistrering (kassan).

Journalföring

Jag känner mig osäker på hur jag ska journalföra hälsosamtalet, har ni några tips?

Svar: Några riktmärken kring journalföring av hälsosamtalet kan vara:

 • Fokusera på att sammanfatta själva hälsosamtalet och inte frågeformuläret i sig. Skriv in det som du anser är väsentligt utifrån det ni pratade om. Ha inte fokus på detaljer såsom exakt hur de äter eller exakt hur de tränar/motionerar eftersom Hälsokurvan scannas in och där har vi redan en bra sammanfattning av frågeformuläret i journalen.
 • Summera framför allt det patienten lyfter fram som viktigt för dem och vad deras plan framåt är, vad de vill fokusera på i sin livsstil, målsättningar etc.
 • Fokus på sökorden aktuellt, levnadsvanor (gör en bedömning utifrån var de hamnade på hälsokurvan och lägg in i här), eventuellt psykosocialt kring stress och annat, bedömning (har inga svar på vad vi ska skriva här, det får växa fram) planering och mål.
 • Kom ihåg att journalanteckningen främst är för patienten att läsa, vad behöver denne få med sig anser du?
 • Less is more- journalför hellre lite mindre än för mycket

Kostnad för återbesök/uppföljning

Om vi bokar återbesök/uppföljning med deltagaren, kostar dessa då som ett vanligt besök?

Svar: Ja

Mapp med personuppgifter

Vi vill skapa en Excelfil där vi kan följa 50-åringarnas steg i processen. Vad är det för mapp vi ska beställa?

Svar: Ni lägger en beställning på en ny delad mapp hos IT och bestämmer själva vad den ska heta och vilka som ska ha behörighet till den. Det är okej att lagra personuppgifter i denna mapp.

Arbetar du på en privat vårdcentral behöver du göra enligt era rutiner på just er vårdcentral.

Pappersformulär

Jag skulle behöva använda ett pappersformulär till en av mina patienter, finns det en sådan?

Svar: Hälsoformuläret för Riktade hälsosamtal har uppdaterats nationellt och efter att ha skapat hälsoformuläret digitalt via Inera är nästa steg att skapa ett nytt pappersformulär. Detta håller på att tas fram och vi återkommer när detta är färdigt. Tills ett pappersformulär är publicerat behöver du avsätta mer tid för hälsosamtalet och ta dig an hälsoformuläret tillsammans med individen i rummet, via deras sida på 1177

Processen för bokning av telefonsamtal

Kan vi ge deltagarna två månader på sig att själva boka tid till hälsosamtal, för att först sedan bjuda in till ett telefonsamtal?

Svar: En viktig del i uppstarten är utvärderingen av processens olika moment. Därför är det viktigt att samtliga vårdcentraler följer den process som är beslutat om.

Saknar kontaktuppgifter till invånaren

Om jag inte når invånaren på grund av felaktigt telefonnummer eller om där inte finns något telefonnummer i Cosmic och jag inte heller hittar något nummer om jag googlar namnet, vad gör jag då?

Svar: du kan kolla om hen har aviseringar via 1177 och skicka ett meddelande om att hen är välkommen att höra av sig för att boka sitt hälsosamtal. Utöver detta har vi gjort vad vi kunnat.

Tolkkostnader

Står regionen för tolkkostnader?

Svar: Liksom i övriga situationer där tolk används står regionen för kostnaden. Kom ihåg att KVÅ-koda tolksamtalet.

Senast uppdaterad: 15 november 2022