Syntolkning bild - faktorer som påverkar hälsan

Bilden visar olika faktorer som påverkar hälsan. Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika nivåer i samhället och brukar benämnas hälsans bestämningsfaktorer. Detta visar att både individers hälsa såväl som folkhälsan påverkas från flera håll och många av dessa influeras av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå.

Närmast individen finns de livsvillkor vi lever under, såsom ålder, kön och arv samt sociala nätverk. Sedan beskrivs de levnadsvanor som har stor påverkan på hälsan (tobak, alkohol, narkotika, matvanor, sexualitet och samlevnad, fysisk aktivitet och sömnvanor) som i sin tur även påverkas av det omliggande samhället. I nästa lager beskrivs de olika delar av samhället som till stor del påverkar folkhälsan (arbetsmiljö, arbetslöshet, boende, trafik, utbildning, jordbruk och livsmedel, fritid och kultur, socialförsäkring, socialtjänst, hälso-, sjuk- och tandvård) och i det översta lagret beskrivs övergripande förutsättningar för hela samhället som påverkar folkhälsan (miljö, samhällsekonomiska strategier).

Syftet med bilden är att visa att det är många delar som påverkar folkhälsan, inte bara vilka hälsoval den enskilda individen gör.

Senast uppdaterad: 12 mars 2021