Samordnad individuell plan, SIP

Den som behöver stöd och vård från flera olika verksamheter, till exempel socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård, har lagstadgad rätt (hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen) att få en samordnad individuell plan, SIP, oavsett om det handlar om öppen- eller slutenvård. För att påbörja en SIP ska den enskilde alltid ha gett sitt samtycke.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller Region Kronoberg ska ha det övergripande ansvaret

Den samordnade individuella planen avslutas när målen är uppnådda och när individen inte längre har behov av samordnade insatser. SIP avslutas även om den enskilde tar tillbaka sitt samtycke.

För att jobba med SIP i Link se här

Informationsmaterial om SIP

Region Kronoberg och länets åtta kommuner har tagit fram gemensamma rutiner, informationsmaterial och blanketter att använda vid SIP.

Broschyr om SIP, pdf, öppnas i nytt fönster

Lättläst broschyr om SIP med bildstöd, pdf, öppnas i nytt fönster

Utbildningsmaterial om SIP, Powerpoint (redigeringsbart), öppnas i nytt fönster

Rutin för samordnad individuell plan (SIP), pdf, öppnas i nytt fönster

SKR:s webbutbildningar i SIP, öppnas i nytt fönster

Film om SIP från Samordningsförbundet Värend, länk, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Du som arbetar inom Region Kronoberg hittar aktuella blanketter i Cambio Cosmic och i blankettarkivet.

SIP-blanketter blankettarkivet

Senast uppdaterad: 25 februari 2022