Personcentrerad måltid

När hälsan blir nedsatt eller försämras är det viktigt att få stöd och uppmuntran att äta hållbart och hälsosamt.

I vår omställning till nära vård, där patienten ska vara medskapare i sin egen vård, måste även måltiderna under vårdtiden anpassas.

För att kunna tillgodose patientens individuella behov och önskemål behöver måltiderna på våra sjukhus bli mer personcentrerade. Det ska tas hänsyn till att det finns olika utmaningar för patienterna med kosten.

Genom en ny meny och förändrad måltidsstruktur skapas förutsättningarna för att arbeta med personcentrerade måltider inom vården. Det är också viktigt att vårdpersonalen är utbildad inom näringslära (nutrition) och delar med sig av sin kunskap. Patienten ska få insikt i vad som är ”bra mat för just dig” och vara delaktig i beslut som tas kring måltiderna.

 

Slutrapport av pilotprojektet Personcentrerade måltider Ljungby, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 9 april 2021