Föräldraskapsstöd

Olika former av föräldraskapsstöd kan ha stor betydelse såväl för enskilda barn och deras föräldrar som för samhället i stort. Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet.

En sammanställning av vilka föräldraskapsstödsprogram som finns i länet finns publicerad på:

Länsstyrelsen Kronobergs hemsida

Senast uppdaterad: 27 september 2018