Utbildning och kompetensutveckling

På den här sidan publiceras aktuella utbildningar och konferenser.

Denna webbutbildning riktar sig till alla länets aktörer. Varje modul tar ca 30 minuter. Medarbetare i Region Kronoberg finner webbutbildningen i Kompetensportalen.

Suicidprevention modul 1 introduktion

Suicidprevention modul 2 risk och skyddsfaktorer

- digitala kompetensutvecklingsdagar om unga och psykisk hälsa

Flyer, pdf, öppnas i nytt fönster

Datum

16 till 20 november 2020

Anmälan

Målgrupp

Alla som möter unga personer (13-30 år) med psykisk ohälsa; såväl yrkesverksamma som förtroendevalda och ideella ledare.

Kostnad

Kompetensutvecklingsdagen är kostnadsfri!

Arrangörer

  • Linnéuniversitetet
  • Länsstyrelsen i Kronobergs län
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  • Region Kronoberg
  • Samordningsförbundet Sunnerbo
  • Samordningsförbundet Värend
  • Växjö Kommun

Erbjudande om att delta i: YAM - ett program som främjar ungdomars psykiska hälsa

I Kronoberg län, liksom i övriga Sverige lider många barn och unga av psykisk ohälsa som kan yttra sig i symtom som exempelvis oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk.

Under 2019 vill Region Kronoberg erbjuda årskurs 8 på er skola att kostnadsfritt delta i det skolbaserade programmet Youth Aware of Mental health (YAM). Programmet syftar till att stärka medvetenheten om hälsosamma och ohälsosamma livsstilar och deras betydelse för den psykiska hälsan. YAM tar upp hur man kan hjälpa sig själv och sina kamrater samt var man kan söka hjälp.

Programmet utgår ifrån sex huvudområden:

Vad är psykisk hälsa • Självhjälpsråd • Stress och kriser • Depressioner och självmordstankar • Att hjälpa en kompis som har det svårt • Vem kan jag be om råd

Läs mer, ladda ner eller anmäl dig (PDF, öppnas i nytt fönster)

Välkommen att uppmärksamma den internationella suicidpreventionsdagen den 10 september 2020.

På grund av den nuvarande corona-pandemin kommer vi i år uppmärksamma dagen via en hemsida där vi kommer att lägga ut länkar till föreläsningar, filmer, informationsmaterial, hjälplinjer mm.

www.kronoberg.se/lev2020

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020