Suicidprevention

Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå.

Den nationella samordningen syftar till att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. Arbetet utgår från det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention och regeringens mål om att ingen människa ska hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen.

En regional samordningsfunktion ska finnas i varje län och utgöra en länk mellan nationell och lokal nivå och denna ska stödja regionala och lokala aktörer i att sprida och implementera kunskap och inhämta behov av ny kunskap. Ett nätverk av regionala suicidpreventionssamordnare har skapats och de träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor om exempelvis olika typer av utbildningsinsatser.

I vårt län har vi en suicidpreventionsgrupp som för närvarande består av representanter för olika verksamheter inom sjukvården, kommuner, sjukhuskyrkan, elevhälsovården, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Suicide Zero och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd). Ambitionen är att bredda representationen med andra aktörer och kunna ta ett större samhällsgrepp för att minska suiciden hos kronobergarna.

Uppdraget för suicidpreventionsgruppen är att samordna, utveckla och stödja det suicidpreventiva arbetet i Kronobergs län genom att bland annat:

 • Omvärldsbevaka och sprida information
 • Utforma en länsgemensam handlingsplan
 • Skapa struktur för organisering av suicidpreventivt arbete i Kronoberg samt stimulera lokalt arbete
 • Identifiera utbildningsbehov, sprida information om relevanta utbildningar samt arrangera konferenser/utbildningar i länet
 • Uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen

Medlemmar

 • Cecilia Borg, Suicide Zero
 • Jonas Ericsson, Region Kronoberg
 • Suzanne Frank, Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Senada Hodzic, Tvärgrupp äldre, Alvesta kommun
 • Conny Karlsson, Sjukhuskyrkan
 • Erika Lagergren, Folkhälsa och social utveckling, Region Kronoberg
 • Natalie Laporte, Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
 • Rosita Lindqvist, Primärvårdsrehab, Region Kronoberg
 • Magnus Mjörnman, SPES
 • Ragnhild Olsson, Tvärgrupp barn och unga, Tingsryd kommun
 • Anna Petersson, Specialistpsykiatrin vuxna, Region Kronoberg
 • Annika Sandberg, Elevhälsan, Växjö Kommun
 • Ingrid Svensson, Akutpsykiatriska enheten, Region Kronoberg
 • Håkan Wester, Suicide Zero
 • Eva Westerberg Klüft, SPES
 • Emmelie Wiberg, Specialistpsykiatrin barn och unga, Region Kronoberg
 • Carina Yngvesson, Tvärgrupp vuxna, Växjö kommun

Denna webbutbildning riktar sig till alla länets aktörer. Varje modul tar ca 30 minuter. Medarbetare i Region Kronoberg finner webbutbildningen i Kompetensportalen.

Suicidprevention modul 1 introduktion 

Suicidprevention modul 2 risk och skyddsfaktorer

Här publiceras material som delas med varandra.

Stödmaterial för kommunernas handlingsplansarbete, Suicide Zero

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Uppvidinge

Älmhult

Senast uppdaterad: 17 november 2022