Friends to friends

Region Kronoberg har tillsammans med Noaks Ark Småland och Halland startat projektet Friends to Friends, som ska öka kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa samt psykisk hälsa hos ensamkommande barn och unga på HVB-hem.

Region Kronoberg deltar i samarbetsprojektet med Noaks Ark Småland och Halland.  Noaks Ark Småland och Halland har fått i uppdrag av Region Kronoberg att driva arbetet med Friends to friends.

Syftet med projektet är att:

1. Öka kunskapen kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt psykisk hälsa hos barn och ungdomar som bor på HVB för ensamkommande.

2. Öka kunskapen hos personal på HVB för ensamkommande samt gode män.

Styrgrupp:

  • Eli Mokus, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland och Halland
  • Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland och Halland
  • Angelica Arvidsson, regional utvecklingsledare, Region Kronoberg
  • Karin Hopstadius, jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen Kronobergs län
  • Emma Krantz, projektledare psykisk hälsa, Växjö kommun
  • Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019