Depression, diabetes och biokemiska markörer

Grundforskning med potentiellt underlag för nya behandlingsmetoder.

Bakgrund

Tidigare forskning har visat förhöjd risk för depression hos patienter med diabetes. Samsjuklighet innebär kraftigt förhöjd risk för samtliga diabeteskomplikationer samt ökad mortalitet i samtliga sjukdomar. Alexitymi har i tidigare forskning associerats med både depression och förhöjd kardiovasklär mortalitet. Vissa cytokiner har visat sig förhöjda både vid typ 1 diabetes och vid depression. Vår forsknig har visat att depression, rökning och fysisk inaktivitet är oberoende av varandra associerade med förhöjd kortisolutsöndring nattetid.

Syfte

Att undersöka om vissa nyupptäckta cytokiner är förhöjda hos deprimerade patienter med diabetes samt undersöka om dessa cytokiner är associerade med förhöjt midnattskortisol.

Metod

Depression och ångest mäts med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), och alexitymi med Toronto Alexithymia scale-20 items (TAS-20). Cytokiner analyseras med ELISA, midnattskortisol med ECLIS, metabola variabler med standardmetoder. Datainsamling klar.

Betydelse

Detta är grundforsknig som i framtiden potentiellt skulle kunna ge underlag för nya behandlingmetoder.

Forskningsledare: Eva Melin, specialist i pediatrik och allmänmedicin, med.dr, Vårdcentralen Strandbjörket, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Inst för kliniska vetenskaper, endokrinologi och diabetes, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Hans Thulesius, docent, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. för allmänmedicini Malmö, Lunds universitet; Maria Thunander, med.dr, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Inst. för kliniska vetenskaper, endokrinologi och diabetes, Lunds universitet; Mona Landin-Olsson, professor, Inst. för kliniska vetenskaper, endokrinologi och diabetes, Lunds universitet; Magnus Hillman, fil.dr, Diabetesforskningslaboratoriet, BMC, Lund.

Samverkan: Region Kronoberg, Lunds universitet, Diabetesforskningslaboratoriet, BMC, Lund.

Tidsplan: 2009-2020.

Senast uppdaterad: 7 februari 2020