Externa studieförfrågningar

Region Kronoberg har i linje med de nationella satsningarna ambitionen att vara en attraktiv region för såväl internt som externt drivna forskningsstudier.

Regionen vill också ta tillvara invånarnas/patienternas och medarbetarnas engagemang för forskning och kunskapsutveckling.

Förfrågningar om medverkan i externa forskningsstudier har ökat de senaste åren och rutiner finns nu för handläggning och beslut om medverkan. Fullständig förfrågan/ansökan krävs för snabb handläggning och beslut.

Externa forskningsstudier, regionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

Riktlinje vid förfrågan om medverkan i extern forskningsstudie :

Intern riktlinje vid förfrågan om medverkan i extern forskningsstudie, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022