Hälsa, humaniora och medicin

Hälsa, humaniora och medicin är ett projekt inom Region Kronoberg som syftar till att fördjupa kompetensen i sjukvården kring relationen mellan patient och vårdare/behandlare, medicinsk etik, kunskapsteori samt tolkning av patientberättelser.

Hälsa, humaniora och medicin verkar inom ett vetenskapsområde som kallas medicinsk humaniora. Detta område korsbefruktar de humanistiska vetenskaperna med de vårdande vetenskaperna, bland annat för att berika vårdens verksamheter. För att kunna hantera inte bara de tekniska och praktiska aspekterna i mötet med en annan människa måste vårdpersonal ha en bred kompetens inom flera områden. Ett tydligt uttalat mål inom medicinsk humaniora är att stärka den kompetens som handlar om omhändertagandet av patienten som just människa.

Hälsa, humaniora och medicin arrangerar föreläsningar, seminarieserier eller poängkurser som riktar sig till anställda inom vården, forskare och allmänhet.

Boken ”Person och profession i samspel” som kom ut 2017 är ett resultat av en studiecirkel arrangerad inom ramen för Hälsa, humaniora och medicin. Boken är en antologi med texter av cirkeldeltagarna och handlar om hur professionen påverkar personen och tvärtom. Här finns också avsnitt om Hälsa, humaniora och medicin samt medicinsk humaniora. 

Boken finns online här:

Person och profession i samspel, öppnas i nytt fönster 

Kalendarium

Vårens program av hälsa, humaniora och medicin

Texter som hjälper

Allt fler studier antyder att både läsande och skrivande kan spela roll i terapi och välmående. Effekter av terapeutiskt6 läsande och skrivande inkluderar ökas empati med andra, förbättrad självförståelse, och bättre mående. Men hur fungerar det? Vi har bjudit in två experter på området för ett inspirereansde seminarium med kortare workshop där alla får pröva metoderna.

Tid: 21 mars kl. 13.30-16.30. Plats: M;io min mio, Dockanhuset.

Inbjudan 2023-03-21.pdf, öppnas i nytrt fönster

Anmälan senast 14 mars (följ länken och fyll i anmälningsformulär i esmaker).

Heldagskurs – att skriva för att reflektera

Tid: 4 maj kl- 08.30-16.30. Plats: Hörsalen Smålöanmds muséum.

Åe 2014 anordenade dåvarande Landstinget Kronoberg och Linnéuniversitetet en heldagskurs "Att skrivan för att reflektera med Merete Mazzarella. Kursen var överbokad och fick fantastisk utvärdering. Nu kör cvi igen!

Inbjudan 2023-05-04.pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälan senast 27 april, esMaker, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Birgitta Gunnarsson

FoU-handledare, docent

Leg. arbetsterapeut som bland annat forskar om "Tree Theme Method" som intervention vid psykisk ohälsa/sjukdom och om produktiva aktiviteter för personer med psykisk sjukdom.

Joar Björk

Specialistläkare

Med.dr (medicinsk etik).

Bodil Edvardsson

Utbildningsledare
Anna Bärtås
Verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken

Senast uppdaterad: 3 juni 2022