Hälsa, humaniora och medicin

Hälsa, humaniora och medicin är ett av de samarbetsområden som ryms inom avtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Samarbetet syftar till att fördjupa kompetensen i sjukvården kring relationen mellan patient och vårdare/behandlare, medicinsk etik, kunskapsteori samt tolkning av patientberättelser. Akademin har intresse av att möta praktiker med erfarenhet av dessa utmaningar, både för att gemensamt utveckla och testa teorier och för att förbättra relevanta utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Samarbetet verkar i gränssnittet mellan humanistiska vetenskaper och medicin/farmaci i det forskningsfält som kallas medicinsk humaniora. För att kunna hantera inte bara de tekniska och praktiska aspekterna i mötet med en annan människa måste vårdpersonal ha en bred kompetens inom flera områden. Ett tydligt uttalat mål inom medicinsk humaniora är att stärka den kompetens som handlar om omhändertagandet av patienten som just människa.

Hälsa, humaniora och medicin arrangerar aktiviteter som riktar sig till anställda både inom vården och vid universitetet för att grupperna ska kunna byta erfarenheter med varandra. Det kan vara föreläsningar, seminarieserier eller poängkurser. I en del fall riktar sig aktiviteterna även till allmänheten.

Boken ”Person och profession i samspel” som kom ut 2017 är ett resultat av en studiecirkel arrangerad inom ramen för Hälsa, humaniora och medicin. Boken är en antologi med texter av cirkeldeltagarna och handlar om hur professionen påverkar personen och tvärtom. Här finns också avsnitt om Hälsa, humaniora och medicin samt medicinsk humaniora.

Person och profession, fulltext, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställ boken genom:

Det här är en e-postadress

Kontakt

Joar Björk

Doktorand, FoU Kronoberg

ST-läkare, forskar om medicinsk etik med fokus på prioriteringar inom sjukvården.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 85

Birgitta Gunnarsson

FoU-handledare, docent

Leg. arbetsterapeut som bland annat forskar om "Tree Theme Method" som intervention vid psykisk ohälsa/sjukdom och om produktiva aktiviteter för personer med psykisk sjukdom.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 90 78, 0709-84 43 50

Ulrica Hörberg

Docent vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

  • E-post: Det här är en e-postadress

Marie Eriksson

Fil.dr i historia och lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

  • E-post: Det här är en e-postadress

Margareta Petersson

Professor litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet

  • E-post: Det här är en e-postadress

Kalendarium

19 november kl. 18, Linnéuniversitetet

Filmseminarium: "Gräns". Vi ser tillsammans denna aktuella film och diskuterar de frågor den väcker. Matig macka ingår. Frågor och anmälan till: Det här är en e-postadress Fri entré.

4 december kl. 18, Stadsbiblioteket Växjö, Galaxen
Författarsamtal: "En upplevelse för de inbillat sjuka och deras verkliga lidande". I sin senaste roman Högspänning skildrar Henrik Bromander den medelålders Lottas gradvisa resa från gymnasielärare i svenska till svårt elöverkänslig. Han samtalar med läkaren Joar Björk, Region Kronoberg. Samarrangemang med Bibliotekets vänner. Entré 100 kr.

Senast uppdaterad: 11 september 2019