Hälsoekonomi

Hälsoekonomi i utvecklingsfas

Region Kronoberg har förstärkt sin forsknings- och utvecklingsenhet med hälsoekonomisk kompetens. Satsningen ger möjlighet till forskare i regionen att inkludera det hälsoekonomiska perspektivet vid planering av kliniska forskningsprojekt. Vi erbjuder:

  • Ett kvalificerat stöd i kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård samt folkhälsa.
  • Hälsoekonomiska analyser till projekt inom kunskapsstyrningsfrågor och är behjälpliga med hälsoekonomiskt stöd kring omställningsarbetet till nära vård.
  • Rådgivning till alla medarbetare om hälsoekonomiska utvärderingar och ger möjlighet till diskussion av grundläggande frågor.
  • Stöd kring omvärldsbevakning enligt eget intresse och forskningsområde.

Interna utbildningar

För medarbetare anställda vid Region Kronoberg erbjuds utbildningar inom hälsoekonomi. Kursen ges på vår- och höstterminen och består av fyra föreläsningar inom följande områden:

  • Introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar
  • Att mäta och värdera hälsa
  • Kostnadseffektanalyser
  • Modellanalyser och känslighetsanalyser.

Hälsoekonomi är dessutom en del av kursutbudet i ST-utbildningen delen Medicinsk vetenskap från och med 2022.

Aktuellt

Omvärldsbevakningspaket Hälsoekonomi, netvibes.com, öppnas i nytt fönster

Höstens utbildningstillfällen

Tillfälle 1:  Introduktion till hälsoekonomi. Introduktion till
hälsoekonomisk utvärdering. Tid: 15 september kl. 09-12

Tillfälle 2: Att mäta och värdera hälsa. Tid: 18 oktober kl,. 09-12

Tillfälle 3: Kostnadseffektanalys. Tid: 22 november kl. 09-12

Tillfälle 4: Hälsoekonomisk utvärdering som modellanalys. Känslighetsanalys. Tid: 20 december kl. 09-12.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022