Pre-Nobel

Dagen innan Nobeldagen firar vi Pre-Nobel, en dag för att uppmärksamma pågående forskning i Region Kronoberg. 9 december arrangeras evenemanget på Utvandrarnas hus i Växjö.

Pre-Nobel 2022

Tid: 9 december 12.00-16.30
Plats: Utvandrarnas hus i Växjö

Årets tema för Pre Nobel är precisionsprevention och geomapping. Hur kan vi vara mer preciserade i vårt förebyggande arbete med hjälp av att se var sjukdomsförekomsten är störst i länet och där sätta in specifika åtgärder?

Med hjälp av geomapping och våra egna hälsodata ligger det arbetet väl i linje med den nationella Life science-strategin och omställningen till nära vård. Gästföreläsare är i år professor Ulf Strömberg från Region Halland. 

Eftermiddagen kommer bestå av korta presentationer av spännande forskningsprojekt som pågår i regionen. Det kommer även anordnas paneldebatt med regionledning, förtroendevalda och patientrepresentant. 

Ingen anmälan krävs och du är välkommen att delta hela eller delar av dagen. Evenemanget kommer även livesändas. Länk kommer längre fram.

Se detaljerat program för dagen nedan:

Program Pre-Nobel 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Välkommen!

 

Pre-Nobel 2021

2021 arrangerades Pre-Nobel första gången. På grund av rådande restriktioner till följd av pandemin blev evenemanget digitalt. Ta del av filmer från dagen samt postrar nedan.

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på evenemanget eller vill komma med inspel till nästa års Pre-Nobel är du välkommen att maila oss på

fou@kronoberg.se

Material från Pre-Nobel 2021

På grund av upphovsrättsliga skäl ligger filmerna på Region Kronobergs intranät. Du hittar dem här:

Pre-Nobel (intenr länk), öppnas i nytt fönster

Har du inte tillgång till intranätet men önskar ta del av filmerna är du välkommen att mejla oss på fou@kronoberg.se så skickar vi dem till dig.

Daniel Albertsson/20-årsuppföljning av fysisk förmåga, träning, rådgivning och läkemedel relaterat till fraktur och överlevnad

Ingrid Edvardsson Aurin/Fimpar du, fimpar jag. Tobaksavvänjning av unga – för unga

Petra Becker/Motivation och delaktighet i behandling hos vuxna patienter ned ADHD

Marcus Clarin /Jämförelse av två laboratoriemetoder för att undersöka förekomst av hjärnblödning med ett prov från ryggmärgsvätska

Olof Cronberg /Nyttan av F-Hb-test (test om blod i avföringen) vid diagnostik av tjocktarmscancer

Birgitta Gunnarsson /Fotostödda samtal som behandlingsmetod för att främja arbetsförmåga, hälsa och välbefinnande vid stressrelaterad ohälsa

Birgitta Gunnarsson /Grön rehabilitering med djur- och naturbaserad aktivitet för unga vuxna hemmasittare

Arvid Gustafsson /Subtotal kolecystektomi – kort- och långtidssjuklighet samt hälsoekonomi ur ett rikstäckande perspektiv

Sara Holmberg /Våga vara mätt – gruppbehandling för viktnedgång

David Ivarsson /Användarerfarenheter och genomförbarhet av Virtual Reality Aggression Prevention Training (VRAPT) i Svensk Kriminalvård

Marie Folkesson Jonsson/Resursgrupp vårderfarenhet – en modell för samskapande

Natalie Laporte/Självskadebeteende och suicidförsök hos rättspsykiatriska patienter

Anna Lindskog /Samtal om sexuell hälsa inom rättspsykiatri – personalens perspektiv

Fernando González Moraga /Utmaningar och framtida riktning för Virtual Reality (VR)-assisterad behandling av aggression i forensiska miljöer forensiska miljöer – vikten av personlighet, kognitivt fungerande och känslokalla drag

Linn Nilsson  /Samband mellan patient- och tumörkarakteristika samt kliniska faktorer i relation till kliniskt utfall hos patienter med huvudoch halscancer eller bröstcancer – med särskilt fokus på strålbehandling

Greger Olsson  /Åtgärder för att minska komplikationer efter gallinterventioner

Jessica Revelj /Upplevelser och erfarenheter av den rättspsykiatriska heldygnsvården, utifrån att vara kvinna och erhålla rättspsykiatrisk vård

Viveca Ritsinger /Hjärtinfarkt och nyinsättning av metformin (MIMET)

Sara Wireklint /En beskrivande studie av hur leg. sjuksköterskor använder den svenska triage skalan RETTS©

Sara Wireklint /En kartläggningsstudie av triage och triagerelaterat arbete i Sverige

Sara Wireklint /En valideringsstudie av RETTS©; en longitudinal och retrospektiv registerstudie

Senast uppdaterad: 9 november 2022