Diabetesincidens i Kronoberg och Kalmar län 2016-2017 DIKK

Del i ramprojekt Diabetes hos vuxna (Adults) i Kronoberg, DAK. Diabetes är den kroniska sjukdom som drabbar flest, är livslång och saknar bot.

Bakgrund

Diabetes är enda tillstånd utom infektioner som WHO bedömt har högsta prioritet att bekämpa. Två huvudtyper finns, typ 1 (T1D), förr barndiabetes, och typ 2 (T2D), förr åldersdiabetes. Diabetes drabbar alla åldersgrupper och bidrar till två av tre nya hjärtinfarkter och stroke. För bästa behandlingsstrategier, och planering av vårdresurser, men också för att samla kunskaper om bakomliggande orsaker, är det viktigt veta mycket om insjuknandet. Förhållandena vid nyinsjiknandet hos vuxna med T1D, särskilt i åldrar 40-100 år, var okända, före vår studie av vuxna 18-100 år med diabetes i Kronoberg med blodprov för diabetestyp (DIK 1998-2001). Data från tidigare studien har använts och citeras flitigt, inom breda områden. Det har gått nästan 15 år, och ingenstans har man kunnat upprepa detta i en hel befolkning,eller för alla åldrar, och med diabetestypning med blodprov.

Syfte

Att undersöka om storlek på nyinsjuknande i typ 1, LADA (latent autoimmun diabetes hos vuxna, Adults), och typ 2 diabetes har ändrats jämfört med den tidigare unika populationsbaserade studien från 1998-2001, liksom avseende fördelning av diabetestyper, åldrar, kön med flera faktorer. Denna gång ingår även frågor om kostvanor, solexposition och psykiska symptom.

Metod

Genom registrering och provtagning av alla med nydiagnostiserad diabetes i hela Kronobergs och Kalmar län 2016-2017 beskriva nyinsjuknandet för olika grupper avseende ålder, kön, diabetestyp med flera, inklusive ärflighet, tobaksbruk, grad av fysisk aktivitet, kostvanor, förekomst av depressiva symptom medmera, som ej registrerades i tidigare studie. Typning av diabetes görs med hjälp av blodprover för diabetesrelaterade antikroppar, och mått på egen insulinproduktion (C-peptid).

Betydelse

Vanligaste kroniska sjukdomen, bidrar till stor del av hjärt-/kärlsjukdom, stroke och dialysbehov. Ökar epidemiskt globalt, varför det är viktigt att känna till aktuell situation för vårdplanering och resursallokering, dessutom kan ny information angående orsaker (till framför allt typ 1, men även typ 2) komma att belysas. Tidigare data används nationellt och internationellt och denna studie väntas röna samma intresse, då det används unik metod som i review 2016 rekommenderas internationellt vara bäst.

Forskningsledare: Maria Thunander, medicine doktor, överläkare, FoU Kronoberg och Medicinkliniken, Centrallasarettet, Växjö, Region Kronoberg, Inst. för Kliniska vetenskaper, Endokrinologi och diabetes, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Mattias Rööst, Eva Melin, Viveca Ritsinger, Sara Holmberg, Karin Johansson, Maria Holstensson, Stephan Quittenbaum, Anna Stogianni, alla från Region Kronoberg; Pär Wanby, Thomas Neumark, Martin Carlsson från Landstinget Kalmar län; Magnus Hillman, BMC Lund; Mona Landin-Olsson, professor, Lunds universitet.

Samverkan: Region Kronoberg (2 sjukhus + 30 vårdcentraler); Kalmar Läns Landsting (3 sjukhus+ 40 vårdcentraler); Lunds unviersitet; Linnéuniversitetet; Uppsala universitet; Karolinska institutet.

Tidsplan: 2016-2020.

Finansiering: FoU-medel från Region Kronoberg och FORSS-medel.

Senast uppdaterad: 5 december 2018