En intervention med Photovoice för att främja välbefinnande och hälsa hos personer med stressrelaterad ohälsa

Bakgrund

Stressrelaterad ohälsa ökar. Behandlingsinsatser som fokuserar på symtom och problem i vardagen är inte alltid tillräcklig. Det här projektet fokuserar på det som stärker hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet genom att använda Photovoice, det vill säga foton som stöd för hälsofrämjande samtal.

Syfte

Att jämföra behandling med Photovoice som tillägg till sedvanlig behandling i primärvård med en kontrollgrupp.

Metod

Projektet är en genomförbarhetsstudie och processutvärdering. Psykosocial resurs/arbetsterapeut/rehabkoordinator i primärvården rekryterar sammanlagt 50 deltagare med stressrelaterad ohälsa i åldern 20 – 67 år. Photovoice (samtal med fotostöd) erbjuds 25 personer under 12 veckor. Photovoice innebär i det här projektet att deltagare tar fotografier med egen mobil på sådant som ger välbefinnande i vardagen, för att sedan använda dem som utgångspunkt för samtal med behandlare. Jämförelse görs med kontrollgrupp som får sedvanlig behandling (som arbetsterapi, samtal, läkemedel). Datainsamling sker kvantitativt (frågeformulär om arbetsförmåga, hälsa, livskvalitet) och kvalitativt (intervjuer om bland annat livssituation, vad som stärker hälsa och arbetsförmåga och välbefinnande, samt erfarenhet av behandling). Medverkan innebär att deltagaren träffar forskare/intervjuare vid sammanlagt två tillfällen; i samband med rekrytering samt efter genomförd behandling 12-15 veckor senare. Insamlad data analyseras med statistiska metoder, kvalitativ metod samt bildanalys.

Betydelse

Projektet ger kunskap om Photovoice som tillägg till annan behandling inom primärvården. Hälsovinsten med en metod som är hälsofrämjande och bygger på egenvård och patientens delaktighet bedöms som stor vid positivt utfall. Projektets resultat kan ligga till grund för en större studie.

Forskningsledare: Birgitta Gunnarsson, docent, arbetsterapeut, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Ulrica Hörberg, docent, sjuksköterska, Linnéuniversitetet; Petra Wagman, docent, arbetsterapeut, Jönköping University; Sara Holmberg, docent, läkare, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet; Hans Sternudd, docent bild- och konstvetenskap, Linnéuniversitetet; Kristina Holmgren, professor, arbetsterapeut, Göteborgs universitet.

Medverkande enheter Region Kronoberg: Primärvårds- och rehabcentrum (VC Ingelstad, Birka, Teleborg, Sländan, Kungshögen, Lagan, Markaryd, Växjöhälsan, Läkarhuset). 

Samverkan: Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Jönköping University.

Tidsplan: Projektet startar våren 2020 och publicering planeras 2022.

Göteborgs universitet, gu.se, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 30 november 2020