Kalender FoU

Välkommen att ta del av aktuella aktiviteter arrangerade av FoU Kronoberg eller våra samarbetspartners. Samtliga aktiviteter är öppna för alla medarbetare inom Region Kronoberg och vårdvalet om inget annat anges.

Tillbaka till FoU Kronoberg

dec 07

Forskningsetiska rådet

Tid: 08:15 - 09:30

dec 08

Disputation Pia Andersen

Tid: 13:00 - 17:00

Plats: Linköping

Pia Andersen, distriktssköterska, disputerar med en avhandling kring implementering av en strukturerad arbetsmodell för FaR i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet.

dec 09

Pre-Nobel 2022

Tid: 12:30 - 16:00

Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Dagen innan nobeldagen firar vi Region Kronobergs egna forskningsdag Pre-Nobel!

dec 15

Forskningsseminarium

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Digitalt via Teams

Tema: ”Om oredlighet i forskning och hur utreds det?”. Karin Nylén, kanslichef på Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Anmälan senast 12...

dec 15

Statistikföreläsning: Regressionsanalys

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Digitalt via Teams

Del 4 i höstens digitala föreläsningsserie i statistik. Föreläsare är Robert Lundqvist, statistiker i Region Norrbotten som nu erbjuder utbildningarna för Region Kronoberg i ett samarbete. Fjärde utbi...

dec 20

Utbildning hälsoekonomi: Hälsoekonomisk utvärdering som modellanalys. Känslighetsanalys.

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Via Teams

Utbildningstillfälle 4 av höstens utbildningsserie i hälsoekonomi.