Kan rekonstruktiv tumörkirurgi i ögonområdet optimeras med hjälp av nya icke-invasiva mättekniker för att monitorera blodcirkulationen?

Sammanfattning av Josefine Bunkes doktorandarbete.

Bakgrund

Tumörer är överrepresenterade på ögonlocken jämfört med andra delar av hudkostymen. Den vanligaste tumören är basalcellscancer (87 %), följt av skivepitelcancer (10 %). När en stor tumör, som omfattar mer än hälften av ögonlockets bredd, opereras bort så måste ögonlocket återskapas genom rekonstruktiv kirurgi. Det är då av yttersta vikt att man får en god funktion och rörlighet, samt använder vävnad med liknande struktur och tjocklek för att patienten ska kunna blinka för att smörja den känsliga ögonytan. Om inte ögonlocket fungerar torkar ögat snabbt ut vilket leder till smärtsamma sår på hornhinnan som kan få svåra följder för ögat och synen. Vissa av dagens kirurgiska tekniker innebär ofta multipla ingrepp för att säkerställa blodförsörjningen. I vissa fall går patienten med ögonlocken hopsydda i tre veckor och vävnaden klipps först upp när man tror att blodförsörjningen är säkerställd. Blodförsörjningen har dock aldrig mätts vid denna typ av kirurgi då operationsteknikerna etablerades långt före dagens mätmetoder. Utvecklingen av modern icke-invasiv mätteknik möjliggör nu bättre kontroll av blodförsörjningen under kirurgi och därmed optimering av operationsteknikerna.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla och implementera tekniker för att mäta blodcirkulationen vid kirurgi i ögonområdet, vilket därmed ger förutsättning att optimera operationsteknikerna, förbättra operationsresultatet och minska lidandet för patienterna.

Metod

En modell där lokalbedövning innehållande adrenalin injiceras i huden på frivilliga forskningspersoner. Adrenalin ger en minskning av blodflödet i området som sedan registreras med hjälp av teknisk utrustning. Initialt planeras mätningar med RGB-analys (red, green, blue), diffus reflektionsspektroskopi (DRS) , och fotoakustisk avbildning (PAI, Visualsonics Vevo Lazer Photoacoustic imaging system). I förlängningen planeras blodflödesmätningar på patienter som genomgår ögonlockoperationer.

Betydelse

Nya icke-invasiva mättekniker för att mäta blodflöde vid kirurgi är önskvärda för optimering av kirurgiska ingrepp och för att minska lidandet för patienterna.

Samverkan: Forskare vid Nationellt resurscentrum för fysik och Avdelningen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet.

Doktorand: Josefine Bunke, ST-läkare Ögonkliniken, CLV, Växjö; doktorand vid Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. Oftalmologi Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Malin Malmsjö, professor, Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. Oftalmologi, Lunds universitet.

Biträdande handledare: Karl Engelsberg, Ph.D, Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. Oftalmologi, Lunds universitet.

Tidsplan: Deltidsstudier 2018-2022.

Finansiering: Doktorandtjänst 25 % finansierad av Region Kronoberg; anslag FoU-medel Region Kronoberg.

 

 

Senast uppdaterad: 21 januari 2019