Kontroller i Kronoberg och Kalmar 2019-2020 (KIKK)

På grund av den rådande corona-situationen i landet har vi ställt in planerade mottagningar tills vidare. När studien återupptas kommer vi att skicka ut nya inbjudningar till de som anmält sig på de inställda tiderna.

Vad är diabetes och varför undersöker vi det? 

I Kronoberg och Kalmar län pågår en forskningsstudie där personer som nyinsjuknat i diabetes under 2016-2018 erbjudits att delta. Nu kompletteras studien med undersökning av kontrollpersoner från befolkningen under 2019-2020.

FoU Kronoberg går nu vidare med en ny studie och vill undersöka friska kontrollpersoner; besöket är kostnadsfritt. Från Statistiska centralbyrån har vi fått namn på personer med motsvarande ålder, kön och bostadsort som de med nyupptäckt diabetes som redan ingår i studien. Syftet med studien är att göra jämförelser mellan de som drabbats av diabetes och de som inte har sjukdomen. Vi behöver öka kunskapen om insjuknandet i diabetes, och dess komplikationer så som hjärt-/kärlsjukdomar m.m. 

Varje år insjuknar ca 600 Kronobergare i diabetes. Sjukdomen är livslång och kräver regelbunden uppföljning för de drabbade och ger risk för allvarliga komplikationer. 

Diabetes indelas i två huvudtyper. Vid typ 1, som tidigare kallades barndiabetes, slutar kroppen producera det hormon (insulin) som behövs för kroppens reglering av blodsocker och den drabbade behöver livslång medicinering med insulin. Vid typ 2, som tidigare kallades åldersdiabetes, produceras istället för mycket insulin och kroppens celler bli insulinresistenta och blodsockerregleringen störs. De bakomliggande orsakerna till varför en del människor drabbas av diabetes och andra inte är fortfarande ofullständigt kända.

Det finns mer att läsa om diabetes på 1177 Diabetes 1177

Sekretess och hantering av information

All information och prover hanteras enligt hälso- och sjukvårdens sekretesslag. Alla data avidentifieras och ersätts med kod innan resultat sammanställs och analyseras av forskarna.

Att delta i studien är helt frivilligt. Den som fått erbjudande om deltagande kan när som helst välja att gå ur studien utan att ange skäl och det kommer inte att påverka kontakterna med hälso- och sjukvården nu eller i framtiden.

Denna studie kan ge mycket värdefull information om huruvida förekomsten av diabetes ökar eller minskar, vilka åldrar som insjuknar, vilken sjuklighet som förekommer redan vid insjuknandet, och om olika typer av diabetes. Allt detta är viktigt för sjukvårdsplanering och forskning, bland annat för att förbättra behandlingen.

Genom undersökning av personer utan diabetes erhålls också värdefull information om situationen kring hjärt-/kärlsjukdom, depression med flera tillstånd hos personer utan diabetes. Både undersökningen av personer med och utan diabetes är godkända av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, dit Kronoberg hör.

Ansvariga forskare från Region Kronoberg

Maria Thunander

Det här är en e-postadress

Sara Holmberg

Det här är en e-postadress

Eva Melin

Det här är en e-postadress

Ingrid Edvardsson Aurin

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 16 mars 2020