The Örenäs Research Group GP Survey – en studie av faktorer som påverkar primärvårdsläkares beslut att remittera patienter med symtom där cancer kan misstänkas

Ett samverkansprojekt med primärvårdsforskare från 19 länder som studerar faktorer vilka kan påverka nationella variationer i cancerdiagnostik i primärvård.

Bakgrund

Första konferensen var på Örenäs Slott i Skåne 2013. Gruppen träffas två gånger  per år i samband med EGPRN-konferens (European General Practice Research Network). Det är stor variation på 1-års-överlevnad i cancer i olika länder. I Storbritannien beror minst 6000 dödsfall om året på  en sen cancerdiagnos. Sjukvårdssystem med grindvaktssystem (som i Storbritannien) har en signifikant lägre 1-års-överlevnad än system utan grindvaktssystem. Det saknas forskning för att förklara hur olika länders system påverkar primärvårdsläkares remitteringsbeslut och hur dessa kan resultera i så varierande överlevnad.

Syfte

Att belysa vilka faktorer som påverkar allmänläkeres remissbeslut för fortsatt utredning av patienter vars symtom gör att de kan misstänka cancer. Att utröna hur dessa faktorer fördelar sig i de 19 olika länderna och hur de relaterar till 1-års-överlevnad i cancer.

Metod

Enkät till allmänläkare i 19 länder, utvecklad i konsensus, med förvalda svarsalternativ för faktorer som skulle kunna påverka en primärvårdsläkares beslut att remittera patienter med symtom som gör att de kan misstänka cancer. Enkäten består av demografiska frågor, fyra fallbeskrivningar av patienter med cancersymtom, så kallade vinjetter och 20 systemfaktorer som kan påverka allmänläkares remissbeslut i dessa fyra fall.

Betydelse

Resultaten kan komma att medverka till framskrivandet av rekommendationer för hur länder med sämre canceröverlevnad kan förbättra överlevnad och hur länder med bättre canceröverlevnad kan göra överlevnaden ännu bättre.

Forskningsledare: Hans Thulesius, docent, allmänläkare, vårdcentralen Strandbjörket, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. för allmänmedicin, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Michael Harris, MB BS FRCGP MMEd, forskande allmänläkre, University of Bath, England; Davorina Petek, med.dr, allmänläkare, University of Ljubjana, Slovenia; Magdalena Esteva, med.dr, allmänläkare, Gerencia Atenció Primaria Mallorca, Spain; Marija Petek Ster, med.dr, allmänläkare, University of Ljubjana, Slovenia; Mercè Marzo-Castillejo, med.dr, allmänläkare, IDIAP Jordi Gol, Institut Català de la Salut, Spain; Peter Frey, med.dr, allmänläkare, Teaching Institute für Hausarzt-medizin, Switzerland; Svjetlana Gašparović-Babić, med.dr, allmänläkare, Teaching Institute of Public Health of Primorsko-Goranska, Croatia.

Medverkande enheter Region Kronoberg: FoU Kronoberg.

Samverkan: Läkare och forskare vid universitet och sjukvårdsinstitutioner i 19 länder: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Danmark, England, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Skottland, Slovenien, Spanien, Schweiz, Sverige och Tyskland.

Tidsplan: 2015-2020.

Finansiering: Medel från EGPRN.

Senast uppdaterad: 6 februari 2020