Prioriteringar och medfinansiering

Sammanfattning av Joakim Färdows doktorandarbete.

Bakgrund

Avhandlingsarbetet handlar om etiska problem i samband med medfinanisering av vårdinsatser samt hur frågan om medfinansiering förhåller sig till den etiska plattformen för prioriteringar av hälso- och sjukvårdsresurser. 

Syfte/frågeställning

Med medfinansering (co-payment) avses ett förfarande som går ut på att den enskilde erbjuds att välja mellan ett i den offentliga sjukvården finansierat alternativ (läkemedel, terapi, hjälpmedel) och ett dyrare icke-finansierat alternativ, där det senare har vissa fördelar son den enskilde åstundar. Den enskilde betalar, antingen själv eller via annan finansiär (försäkring, arbetsgivare etc.) mellanskillnaden för det dyrare alternativet.

Metod

Metoden är etisk analys.

Betydelse

Prioriteringsfrågorna kommer att få en allt större betydelse i framtidens sjukvård varför betydelsen av det pågående projektet är mycket stor.

Doktorand: Joakim Färdow, ögonläkare, doktorand i medicinsk etik.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Mats Johansson, universitetslektor, docent, avdelningen för medicinsk etik, medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Biträdande handledare: Nils-Eric Sahlin, professor, avdelningen för medicinsk etik, medicinska fakulteten, Lunds universitet; Linus Boström, dr med.vet., avdelningen för medicinsk etik, medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Samverkan: Avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet och Region Kronoberg.

Tidsplan: Studierna inleddes våren 2013 på 50 procent, och kommer således att pågå i max åtta år.

Finansiering: Doktorandtjänst 50 procent finansierad av Region Kronoberg.

Medicinska fakultetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 24 november 2017