The EuropeanTherapeutic Alliance Tool Assessment (TATA) study

Ett europeisk samverkansprojekt inom allmänmedicin för att hitta bästa utvärderingsinstrument som ska användas för internationellt jämförande studier.

Bakgrund

För kommunikatationsfärdigheter är den terapeutiska alliansen (TA) ett nytt och relevant forskningsområde i allmänmedicin. En systematisk litteraturgenomgång har identifierat flera instrument som skattar TA hos vuxna en RAM (RAND-UCLA Appropiateness Method) process har preliminärt selekterat instrumentet Working Alliance Inventory – Short Revised (WAI-SR) till att utvärderas och adapteras i detalj och på flera språkområden i Europa. Målet är ett instrument som kan ligga till grund för i första hand nationella men också europeiska jämförande studier. TA-skattningar har mest gjorts på psykoterapiområdet men allmänmedicinens behov av TA-skattningar väntas öka med tanke på att forskningsområdet växer.

Syfte

Att adaptera det bästa skattningsintrumentet för TA till olika språkområden i Europa inklusive Sverige och eventuellt Finland (finlandsvenska).

Metod

En RAM-process med upprepad Delphimetod pågår och selekterar det tillförlitligaste instrumentet för att skatta terapeutisk allians i europerisk allmänmedicinsk primärvårdsforskning. Senare utvärderas testet i detal och adapteras till bland annat svenska förhållanden. Denna adaptering kräver nationella (svenska) studier för de olika språkversionerna.

Betydelse

Ett utvärderingsinstument med god övergripande validitet är en förutsättning för att brett kunna utforska och utvärdera ett forskningsområde. Den terapeutiska alliansen är ett viktigt framtida allmänmedicinskt forskningsområde. TATA-studiens mål är att ta fram ett sådant instrument som också ska kunna användas för internationellt jämförande studier.

Forskningsledare: Jean Yves Le Reste, professor, allmänläkare, University of Bretagne Occidentale, Frankrike.

Forskargrupp: Bernard Le Floch, Patrice Nabbe, Etienne Melot, alla University of Bretagne Occidentale, Frankrike; Ana Claveria, Galician Health Service, Spanien; Heidrun Lingner, Tyskland; Slawomir Czachowsky, University Nicolaus Copernicus, Polen; Djurdica Lazic, University of Zagreb, Kroatien; Robert Hoffman, Tel Aviv University, Israel; Davorina Petek, University of Ljubljana, Slovenien; Nicola Buono, EGPRN, Italien; Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Lunds universitet. Alla inte nämnda.

Det här är en e-postadress

Samverkan: University of Bretagne Occidentale, Galician Health Service, University Nicolaus Copernicus, University of Zagreb, University of Hannover, Tel Avis University, University of Ljubljana, EGPRN, Lunds universitet.

Tidsplan: 2014-2020.

Finansiering: EGPRN. EU Horizon 2020 medel ska sökas under 2016.

Senast uppdaterad: 6 februari 2020