ST-Slutenvård och psykiatri

Ett seminarium för ST/vik leg underläkare och deras handledare inom slutenvården och psykiatrin samt verksamhetschefer och klinikstudierektorer.

2021

23 september kl 12.30-16.30. Lokal: Mio min Mio, Dockanhuset.

Anmälan

Anmäl dig via Kompetensportalen, följ denna länk, öppnas i nytt fönster.
Om länken inte fungerar öppnar du Kompetensportalen, länken hittar du i PA-portalen.

OBS! Personlig anmälan! Med tanke på din kliniks schemaplanering behöver du anmäla dig i god tid.

För frågor kring din anmälan vänligen mejla: Det här är en e-postadress

Vi går igenom
  • ST-föreskriften och målbeskrivningar
  • St-organisationen i Kronoberg, våra gemensamma kurser mm
  • Hur det individuella utbildningsprogrammet (ST-plan) utformas
  • Hur man kan lägga upp handledning
  • Hur ST-läkarens kompetensutveckling kan värderas och dokumenteras

ST-läkare och handledare får också lite tid för att gemensamt diskutera. Du som är ST och redan har gått utbildningen (benämndes tidigare ST-handledar-introduktion) behöver inte gå den igen.
Du som är handledare kan med fördel gå igen om du har börjat handleda en ny ST-läkare.
ST-läkare tar med sin påbörjade eller färdiga ST-plan.

Förberedelse

Orientera dig på ST-sidorna på vårdgivarwebben och läs igenom informationen om A- och B-målskurser.

Medtag till seminariet

Se till att du har tillgång till målbeskrivningen för din specialitet och ev utbildningsbok/checklista från specialitetsföreningen, antingen utskriven eller via telefon/läsplatta/dator.

ST-läkare tar med sin påbörjade eller färdiga ST-plan.

Hjärtligt välkommen!

Minna Markljung

Övergripande studierektor st|Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 20 maj 2021