Introduktionsträff ST-läkare och handledare allmänmedicin

Datum

29 september  2020 kl 08.30-16.30

Plats

8.30-12.30 - Sal Embla, hus B80, plan 1, JF Liedholms väg 7
13.30-16.30 - Datasal Friggs, hus 1, Emil Lindells väg 15, Sigfridsområdet

Anmälan

Anmäl dig via ST-forum senast den 21 september.

Inbjudan

 

Välkomna!

Maria Holstensson och Anna-Lena Köhlin, studierektorer

Eva Falk, HR-konsult

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020