Patientnära analys (PNA)

Med patientnära analyser avses provtagning och biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten och där patientsäkerhet och kvalitetssäkring tillgodoses genom multiprofessionell samverkan.

Patientnära analyserande kan övervägas när centrallaboratoriet inte kan tillgodose vissa behov. I de allra flesta fall är det mer kostsamt att analysera patientnära, vilket innebär att vinster måste göras på annat sätt t ex genom snabbare patientflöde. Ansökan görs enligt nedanstående länk med rutin till Arbetsgrupp laboratoriemedicin.

Patientnära analyserande, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansvarig klinisk verksamhet ansvarar för inköp av rekommenderat instrument och förbrukningsmaterial. Dessa bekostar även anslutning till externt kvalitetsprogram t. ex. Equalis och IT-uppkoppling. När en analys utförs patientnära på en enhet är det den berörda enhetens verksamhetschef som har huvudansvar för att analysresultaten är kvalitetssäkrade. För det behövs bra instrument och metoder, kunnig och utbildad personal som utför både analys och kontroller på ett korrekt sätt.

Laboratoriet bidrar med val av metod/instrument som grundar sig på kunskap om marknaden för PNA och om utvärderingar som är gjorda på metoderna/instrumenten, utbildning som oftast sker tillsammans med leverantören och information om gällande kontrollrutin samt viss uppföljning av denna. Laboratoriet kan dessutom vara ett stöd vid problem samt bidra med kunskap om kvalitetssäkring.

Krav på patientnära analyserande, pdf, öppnas i nytt fönster

Ordförande  
Marcus Clarin, Klinisk kemi 0470-58 3899
Medlemmar
 
Mats Roman, Medicinkliniken CLV 0470-58 8132
Pär Lindgren, chefsläkare  0470-58 8304
Marianne Malmquist, Barn- och ungdomskliniken 0470-58 9745
Magnus Karlsson, Anestesikliniken 0470-58 9181
Kim Ekblom, Klinisk kemi  0470-58 7197
Annika Petersson, Klinisk kemi  0470-58 7978
Håkan Janson, Klinisk mikrobiologi 0470-58 7478
Roland Olofsson-Dolk, Primärvården 0767-259625
Lars Andersson, Akutkliniken 0470-58 3156
Thomas Zucconi Mazzini, Vuxenpsykiatrin

0470-58 6709

Arbetsgrupp laboratoriemedicin har tillsammans med Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi satt ihop en rekommendation för kontrollutförande.

Kontrollrutin patientnära analyser (PNA), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021